< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 25477
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg (1)
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderGehandicaptenzorg-0001.jpg (1)
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0002.jpg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

In het beroep van persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werk je direct met cliënten. Jouw cliënten zijn van allerlei leeftijden en hebben een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Soms hebben zij naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen.

 • Je stemt werkzaamheden af met cliënt, naastbetrokkenen, instanties en collega’s
 • Je ondersteunt, informeert en adviseert cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en stimuleren van de ontwikkeling
 • Je schrijft zelfstandig een begeleidingsplan

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
 • 7,4 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25477
Startmoment Locatie
1 feb 2021 Groningen, Stadskanaal
31 aug 2021 Groningen, Stadskanaal

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

Groningen

avatar

Groningen
Peter Haagsma
p.haagsma@noorderpoort.nl

avatar

Groningen
Bernard van IJsendijk
bj.vanijsendijk@noorderpoort.nl

Stadskanaal

avatar

Stadskanaal
Linda van der Zeeuw
l.vanderzeeuw@noorderpoort.nl

avatar

Stadskanaal
Petra de Jong - Walraven
pm.walraven@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Om dit werk goed te kunnen doen heb je inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen nodig. Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen hiervan. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, feedback durft te geven en dit ook kunt ontvangen. Samenwerking met collega’s, instanties en familie van cliënten vormt een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je objectief naar jezelf kunt kijken en hiervan wilt leren. 

Wat doet een Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg?

In jouw werk als Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heb je te maken met verschillende culturen en diverse geloofsovertuigingen. Jouw cliënten hebben een lichte, complexe of meervoudige beperking. Jij begeleidt ze in hun dagelijkse bezigheden en/of bij hun activiteiten tijdens de dagbesteding. Je creëert voor hen een veilige, hygiënische omgeving en ondersteunt ze bij huishoudelijke taken en persoonlijke verzorging. Daarom is het belangrijk dat je over een goede lichamelijke conditie beschikt. Het kan in jouw beroep voorkomen dat je in de avonduren of het weekend moet werken.

Je stelt zelfstandig een ondersteuningsplan op, waarbij je rekening houdt met de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt en zijn/haar familie. Samen met je collega’s, en in goed overleg met familie en naasten, zorg je ervoor dat cliënten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • (Persoonlijk) begeleider
 • Woonbegeleider
 • (Persoonlijk) begeleider dagbesteding

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

In de opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg leer je onder meer hoe je omgaat met cliënten, hoe je activiteiten organiseert en cliënten begeleidt. Ook leer je verschillende verpleegtechnische handelingen uit te voeren.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt het methodisch werken en begeleiden; je leert niet alleen een begeleidingsplan te schrijven, maar ook doelgericht volgens dat plan te werken. We besteden daarnaast veel aandacht aan persoonlijke vorming. Je ontwikkelt hierbij je zelfbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en je wordt voorbereid op veranderingen binnen jouw beroep.

Een professionele houding is tijdens deze opleiding van belang. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en dat wat je tijdens de verschillende lessen en stages leert.

Gedurende het schooljaar werk je minimaal 20 uur per week betaald of onbetaald bij een erkend leerbedrijf in de maatschappelijke zorg.

Beroepsgerichte vakken

 • Zorg en gezondheid (anatomie, fysiologie, pathologie, EHBO en ADL)
 • Begeleiding (socialisatie, expressie en activiteiten, groepsdynamica)
 • Ontwikkelingspsychologie (kennis van doelgroepen, sociale vaardigheden)
 • Huishouding (zorg voor de leefomgeving, inrichten van ruimtes voor activiteiten)

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
 • Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
 • Duits in de beroepscontext A2
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Expressief talent
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niv 4
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemerschap mbo
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Persoonlijk profileren
 • Verdieping blijvend fit, veilig gezond n 3/4
 • Verplegende en verpleegtechnische handelinge
 • Verslavingszorg
 • Wijkgericht werken
 • Zorginnovaties en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Stadskanaal nieuwe locatie 2.jpg

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Het cursusgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2021-2022*:
BBL niveau 1 en 2 € 253,-
BBL niveau 3 en 4 € 612,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 235,-
 • 2e jaar € 200,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en minimaal 20 uur per week werkt bij een erkend leerbedrijf. Let op: sommige leerbedrijven in deze sector stellen als eis dat je minimaal 18 jaar bent.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je werkplek.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Een Hepatitis B-vaccinatie is verplicht. Heb je nog geen vaccinatie, dan regelt je leerbedrijf deze vaccinatie voor jou.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

Studie in Cijfers
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,4
7,0

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
83%
75%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
6%
4%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

-
91%

96%
90%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen


Kans op leerbaan


Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

-
-

€ 15,94
€ 16,61
Studie in Cijfers
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,4
Landelijk gemiddelde 7,0
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 83%
Landelijk gemiddelde 75%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 6%
Landelijk gemiddelde 4%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 96%
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding 91%
Landelijk gemiddelde 90%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op leerbaan
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 15,94
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 16,61

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

iStock-511786392_1.jpg

Leidinggevende team/afdeling/project Niveau 4

Groningen
BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven