Groep Studenten Boumaboulevard 400

Studiekosten

Studenten die op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn betalen les- of cursusgeld. Dit geeft jou toegang tot de lessen en examens. Daarnaast heb je als student ook andere kosten voor het volgen van een opleiding, zoals het aanschaffen van een laptop, boeken, en werkkleding.

Mocht je (of jouw ouders) financiële ondersteuning nodig hebben om de studiekosten te kunnen betalen, dan zijn daar mogelijkheden voor.

Hoe hoog is het les-/cursusgeld?

Een BOL-student betaalt lesgeld, en een BBL-student cursusgeld. Dit geldt voor jou als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger? Dan hoef je nog geen les- of cursusgeld te betalen.

Les-/cursusgeld voor schooljaar 2023-2024:

Opleiding Niveau Lesgeld (BOL) * Cursusgeld (BBL) * Aan wie betaal je?
BOL 1 t/m 4 € 1.357,00   DUO
BBL 1 en 2   € 270,00 Noorderpoort
BBL 3 en 4   € 654,00 Noorderpoort

Les-/cursusgeld voor schooljaar 2024-2025:

Opleiding Niveau Lesgeld (BOL) * Cursusgeld (BBL) * Aan wie betaal je?
BOL 1 t/m 4 € 1.419,00   DUO
BBL 1 en 2   € 295,00 Noorderpoort
BBL 3 en 4   € 715,00 Noorderpoort

Meer informatie over les- en cursusgeld vind je op de website van de Rijksoverheid.
* Het les- en cursusgeld worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Aan wie betaal je lesgeld en cursusgeld?

Lesgeld (BOL-opleiding) betaal je aan DUO. Cursusgeld (BBL-opleiding) betaal jij of je werkgever rechtstreeks aan Noorderpoort. Hiervoor krijg je van ons een betaalformulier.

Mocht je om een bepaalde reden eerder stoppen met je BBL-opleiding, dan kun je een verzoek indienen voor terugbetaling van het cursusgeld. Gebruik hiervoor dit aanvraagformulier. Hierin staat ook omschreven bij welke specifieke gevallen terugbetaling mogelijk is.

Schoolkosten

Voor elke opleiding heb je spullen nodig, zoals: boeken, laptop, softwarelicenties, werkschoenen, of werkkleding. Deze kosten zijn voor eigen rekening, maar proberen we natuurlijk zo laag mogelijk te houden. Daarnaast wordt bij sommige opleidingen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) of een medische keuring gevraagd. Ook deze kosten betaal je zelf.

Vakspecifieke gereedschappen (zoals: gereedschapskist, koksmessen, of kappersscharen) worden door je school beschikbaar gesteld. Deze materialen blijven ook eigendom van de school.

Terugkoopregeling niet-gebruikte leermiddelen

We vinden bij Noorderpoort dat je geen onnodige leermiddelen hoeft aan te schaffen voor je opleiding. Als je toch onderwijsleermiddelen hebt aangeschaft die niet zijn gebruikt, dan kan je aanspraak maken op terugbetaling van de kosten die je hebt gemaakt. Hiervoor kun je terecht bij de teammanager van jouw opleiding. 

Meer informatie over de voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt doen, vind je op de interne portal 'Weten & Regelen', onder het kopje 'Terugkoopregeling'.

Laptop

Voor je opleiding bij Noorderpoort heb je een eigen laptop nodig. De laptop schaf je zelf aan. Van je opleiding krijg je meer informatie over de eisen waaraan de laptop moet voldoen. 

Vrijwillige bijdrage

Een vrijwillige bijdrage vragen we voor activiteiten, zoals excursies, een (examen)feest of workshops. Doe je mee aan de activiteit, dan betaal je de kosten die ervoor gerekend worden. Deelname aan de activiteit is vrijwillig.

Welke kosten kan je verwachten?

De schoolkosten en vrijwillige bijdrage van een opleiding liggen gemiddeld tussen de € 500 en € 1.000 euro per jaar. Daarnaast  heb je ook een laptop nodig die aan de door de opleiding gestelde eisen voldoet. De hoogte van de schoolkosten verschilt per opleiding en per leerjaar. Ook de kosten van de laptop kan per opleiding verschillen. Aan het begin van elk schooljaar krijg je een indicatie van de jaarlijkse kosten van je opleiding. En op de pagina van je opleiding geven we alvast een schatting van de schoolkosten.

Mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Iedereen moet kunnen studeren, maar niet iedereen heeft voldoende geld om dit te betalen. Gelukkig zijn er verschillende fondsen die jou of jouw ouders/verzorgers financieel kunnen ondersteunen.