Helperpark 306 - detail 01

Wettelijke toelatingseisen

Om een mbo-opleiding te volgen, heb je een bepaalde vooropleiding nodig. Welke vooropleiding dat is, hangt af van de opleiding die je wilt gaan doen. Ook mogen sommige opleidingen nog extra eisen stellen.

Wettelijke toelatingseisen

Een overzicht van de wettelijke toelatingseisen voor de verschillende mbo-niveaus vind je hieronder.

Niveau 1 (entree) Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Je hebt geen vmbo- of mbo-diploma en je bent op 31 juli 16 jaar of ouder Diploma vmbo-basisberoeps-gerichte leerweg Diploma vmbo-kaderberoeps-gerichte leerweg Diploma vmbo-kaderberoeps-gerichte leerweg
  Diploma vmbo-kaderberoeps-gerichte leerweg Diploma vmbo-gemengde leerweg Diploma vmbo-gemengde leerweg
  Diploma vmbo-gemengde leerweg Diploma vmbo-theoretische leerweg of mavo Diploma vmbo-theoretische leerweg of mavo
  Diploma vmbo-theoretische leerweg of mavo Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4 Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4
  Diploma mbo-opleiding niveau 1 (Entree) Diploma mbo-opleiding niveau 2 Diploma mbo-opleiding niveau 2
  Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4 Ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling Diploma mbo-opleiding niveau 3
  Ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling   Ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Extra toelatingseisen

Sommige opleidingen mogen ook nog extra eisen stellen, omdat dat nodig is om het beroep goed te kunnen uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan creatieve beroepen of lichamelijk zware beroepen. Voor de duidelijkheid hebben we op de website bij elke opleiding de precieze toelatingseisen beschreven.

Als je niet aan de wettelijke toelatingseisen voldoet

Heb je niet het juiste diploma of de goede vooropleiding? Dan kun je de mbo-opleiding niet volgen. Je bent dan zoals dat heet niet wettelijk toelaatbaar tot de opleiding. Maar misschien is er toch iets mogelijk voor jou.