2021 Nigel Chauffeur wegvervoer Noorderpoorters 02

Inkoop en aanbesteding

We kopen als onderwijsinstelling een breed assortiment aan goederen, diensten en werken in. Dat doen we uiteraard volgens de bestaande wet- en regelgeving, en met onze maatschappelijk verantwoorde doelstellingen hoog in het vaandel. Hier lees je hoe wij te werk gaan bij inkoop en aanbesteding.

Aanbestedingen

Als aanbestedingsplichtige organisatie moeten we voldoen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dat betekent onder meer dat we bij onze inkopen de algemene beginselen van het aanbesteden nastreven, te weten: objectiviteit, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit.

Voor, in ieder geval, de Europese aanbestedingen maken we gebruik van het aanbestedingsplatform Mercell. Europese en nationale aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed. Bij meervoudig onderhandse en enkelvoudig onderhandse aanbestedingen selecteren we gegadigden op basis van het inkoop- en contractmanagementbeleid van Noorderpoort.

Doelen

In onze aanbestedingen richten we ons vanuit onze strategische koers (SK35) op de volgende doelen:

  • Duurzaamheid
    Van leveranciers vragen we dat zij een aantoonbare bijdrage leveren aan de verduurzaming van Noorderpoort. Noorderpoort heeft als doelstelling om bij elke aanbesteding of nieuw contract haar duurzaamheidsambities verder vorm en inhoud te geven.
  • Verbinding met de regio
    Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen nodigen we waar mogelijk en passend regionale partijen uit. Voor enkelvoudig onderhandse aanbestedingen gaat onze voorkeur uit naar regionale partijen. Daarnaast houden we bij het opstellen van selectie- en/of beoordelingscriteria in aanbestedingen rekening met regionale partijen. Zo zullen criteria regionaal gericht en/of niet te zwaar zijn.
  • Verbinding met het onderwijs
    Waar mogelijk willen we leveranciers en onderwijs met elkaar verbinden. Dit doen we door het opnemen van wensen dan wel eisen in aanbestedingen voor onder andere stageplaatsen, gastlessen, en bedrijfsbezoeken.

Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn over (Europese) aanbestedingsprocedures, dan verwijzen wij je naar onze klachtenregeling aanbestedingstrajecten.

Bestellen en factureren

Noorderpoort ontvangt bij voorkeur alleen nog maar e-facturen. Door middel van e-facturatie zijn wij in staat om jouw facturen sneller en efficiƫnter te verwerken. Een e-factuur is een factuur die automatisch wordt ingelezen en direct kan worden verwerkt. Noorderpoort ondersteunt als e-factuurformaat UBL (XML). Een papieren of PDF-factuur valt niet onder het begrip e-factuur.

Je kunt je e-factuur, onder vermelding van inkoopordernummer of contractnummer, op de volgende wijze aanleveren:

Aanleveren bij voorkeur via Peppol (Everbinding)
Voeg ons Peppol ID/OIN-nummer 00000003410134320000 toe in jouw boekhoud- of ERP-software en je kunt je e-factuur meteen versturen.

E-facturen mailen
Als verzending via Peppol voor jouw organisatie niet mogelijk is, kan je de factuur in UBL-formaat (XML-bestand) sturen naar: crediteuren@noorderpoort.nl.

Je kunt Noorderpoort vinden in het Peppol-netwerk onder:

Naam administratie: Stichting Noorderpoort
BTW-nummer: NL804668024B01
OIN-nummer: 00000003410134320000
KvK-nummer: 41013432

Inkoopvoorwaarden

Op de inkopen van Noorderpoort zijn de algemene Rijksinkoopvoorwaarden van toepassing.

Inkoop- en contractmanagementbeleid

Voor meer informatie over inkoop en aanbesteding verwijzen we je naar het inkoop- en contractmanagementbeleid van Noorderpoort.

Contact opnemen met inkoop- en contractmanagement?

Bestuursbureau