;

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Leerweg
BBL deeltijd
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25697
Locatie
Meerdere locaties
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Alles over deze opleiding

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker geef je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren die wat extra hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling. Je kunt aan de slag bij onder andere een kindercentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang of een medisch kleuterdagverblijf.

Over jou

  • Je bent geduldig
  • Je kunt je goed inleven in een ander
  • Je staat stevig in je schoenen

De BBL-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kent verschillende trajecten: 

Verkort traject
Zowel in Winschoten, Stadskanaal als in Groningen is er een verkort traject voor medewerkers van instellingen die al eerder een niveau 3-diploma Pedagogisch werk hebben behaald. Het accent ligt op methodisch werken, het bieden van gespecialiseerde ondersteuning, aansturende en coördinerende taken en het geven van advies aan ouders, opvoeders, collega’s en externen.
 

Flexibel traject
Daarnaast kun je in Stadskanaal en Groningen ook als zij-instromer een flexibel traject volgen. Dit traject is opgebouwd uit thematische modules. Zonder vrijstelling of versnelling duurt de opleiding 3 jaar. Met vrijstelling en/of versnelling minimaal 1 jaar. Tijdens deze opleiding leer je het vak via methodisch werken aan thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: het ontwikkelen en leren van kinderen, observeren en activeren, werken met leeftijdsgroepen, passend begeleiden, multidisciplinair samenwerken. Je kunt vrijstelling voor één of meer thema’s krijgen als je in het bezit bent van een diploma of certificaat van een gelijkwaardige opleiding.
 

Locaties

Verlengde Visserstraat 20

Groningen

Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.

Adres

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen