;

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Leerweg
BBL deeltijd
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
CreboNr
25697
Locatie
Meerdere locaties
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Alles over deze opleiding

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker geef je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren die wat extra hulp nodig hebben bij hun ontwikkeling. Je kunt aan de slag bij onder andere een kindercentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang of een medisch kleuterdagverblijf.

Jouw vaardigheden

  • Je bent geduldig
  • Je kunt je goed inleven in een ander
  • Je staat stevig in je schoenen

De BBL-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kent verschillende trajecten: 

Zowel in Winschoten als in Groningen is er een tweejarig traject voor medewerkers van instellingen die al eerder een niveau 3-diploma Pedagogisch werk hebben behaald. Het accent ligt op methodisch werken, het bieden van gespecialiseerde ondersteuning, aansturende en coördinerende taken en het geven van advies aan ouders, opvoeders, collega’s en externen. 

In Groningen is er een flexibel traject. Dit is opgebouwd uit thematische modules. Zonder vrijstelling of versnelling duurt de opleiding 3 jaar. Met vrijstelling en/of versnelling minimaal 1 jaar. Tijdens deze opleiding leer je het vak via methodisch werken aan thema’s. Voorbeelden van thema’s zijn: het ontwikkelen en leren van kinderen, observeren en activeren, werken met leeftijdsgroepen, passend begeleiden, multidisciplinair samenwerken. Je kunt vrijstelling voor één of meer thema’s krijgen als je in het bezit bent van een diploma of certificaat van een gelijkwaardige opleiding. 

Locaties

Verlengde Visserstraat 20

Groningen

Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.

Adres

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen

Apothekersassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 3 Meerdere locaties

Begeleider gehandicaptenzorg – verkort
Niveau 3 Verlengde Visserstraat 20

Begeleider specifieke doelgroepen
Niveau 3 Meerdere locaties

Begeleider specifieke doelgroepen – verkort
Niveau 3 Verlengde Visserstraat 20

Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg – verkort
Niveau 4 P.C. Hooftlaan 1

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 3 Meerdere locaties

Doktersassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4 Meerdere locaties

Helpende Zorg en Welzijn
Niveau 2 Meerdere locaties

Mbo-Verpleegkundige
Niveau 4 Meerdere locaties

Mbo-verpleegkundige – verkort
Niveau 4 Meerdere locaties

Onderwijsassistent
Niveau 4 Meerdere locaties

Pedagogisch medewerker kinderopvang
Niveau 3 Meerdere locaties

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Niveau 4 Meerdere locaties

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Niveau 4 Meerdere locaties

Sociaal werker
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Tandartsassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Verzorgende-IG
Niveau 3 Meerdere locaties

Verzorgende-IG – verkort
Niveau 3 Meerdere locaties