;

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BOL voltijd
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
Crebo
25779
Locatie
Meerdere locaties
Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Alles over deze opleiding

Als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg werk je met cliënten die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Samen met collega’s en soms ook familieleden geef je ondersteuning bij hun problematiek en help je bij de persoonlijke verzorging, huishouding of dagelijkse activiteiten. Soms gaat het om tijdelijke begeleiding en soms is het voor langere tijd.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De opleiding wordt gegeven in modules. Elke module heeft de volgende opzet:

  • Via (online) les en zelfstudie leer je wat het beroep inhoudt en hoe je moet handelen.
  • In praktijklessen oefen je de verzorgende handelingen en dagbestedings- en huishoudelijke vaardigheden die je moet kunnen uitvoeren.
  • Tijdens lessen laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.
  • Via de beroepspraktijkvorming en examens laat je zien dat je bekwaam bent.

Het onderwijs is zo georganiseerd dat je duidelijkheid, afwisseling, diepgang, uitdaging en ondersteuning krijgt.

Deze opleiding is een goede vooropleiding als je wil doorstromen naar de hbo-opleiding Social Work. Als je de hbo-opleiding Sociaal juridische dienstverlening wil gaan doen, dan is onze opleiding Sociaal werker een goede opstap.

Locaties

Verlengde Visserstraat 20

Groningen

Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.

Adres

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen