;

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BOL voltijd
Niveau
Niveau 4
Duur
3 jaar
CreboNr
25779
Locatie
Meerdere locaties
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg - BOL

Alles over deze opleiding

In jouw werk als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg heb je te maken met cliënten die niet meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat kan komen omdat ze een lichte, complexe of meervoudige beperking hebben, of omdat ze psychische problemen, problemen op sociaal gebied of gedragsproblemen hebben. In samenwerking met collega’s en soms ook familieleden bied je ondersteuning en begeleiding bij hun problematiek en help je bij de persoonlijke verzorging, huishouding, dagelijkse activiteiten of deelname aan de maatschappij. Soms gaat het om tijdelijke begeleiding en soms is het voor langere tijd.

De mensen met wie je werkt zijn bijvoorbeeld jongeren, kinderen, (dementerende) oudere mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een meervoudige beperking en/of met psychosociale problemen of verslavingsproblematiek. Je werk hierbij in een team, maar soms heb je cliënten waar je zelf verantwoordelijk voor bent en waarbij je op huisbezoek gaat. Als het nodig is schakel je hulp van andere instanties in.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De opleiding wordt gegeven in modules. Elke module heeft de volgende opzet:

  • Via (online) les en zelfstudie leer je wat het beroep inhoudt en hoe je moet handelen.
  • In praktijklessen oefen je de verzorgende handelingen en dagbestedings- en huishoudelijke vaardigheden die je moet kunnen uitvoeren.
  • Tijdens lessen laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.
  • Via de beroepspraktijkvorming en examens laat je zien dat je bekwaam bent.

Het onderwijs is zo georganiseerd dat je duidelijkheid, afwisseling, diepgang, uitdaging en ondersteuning krijgt.

Deze opleiding is een goede vooropleiding als je wil doorstromen naar de hbo-opleiding Social Work. Als je de hbo-opleiding Sociaal juridische dienstverlening wil gaan doen, dan is onze opleiding Sociaal werker een goede opstap.

Locaties

Sportparklaan 5

Stadskanaal

Naast een school, zijn wij ook een ontmoetingsplaats van onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. Deze combinatie zorgt voor een perfecte mix van theorie en praktijk.

Wij verzorgen opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening. Vanaf dag één staat alles wat onze studenten doen in het teken van hun toekomstige beroep.

Adres

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen