Rodas2

Welkom op het mbo

Mbo is de afkorting voor middelbaar beroepsonderwijs. Alles wat je op het mbo leert, is bedoeld om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op jouw toekomstige beroep. Met je mbo-diploma in de hand kun je direct aan het werk. Maar je kunt natuurlijk ook verder leren.

Manieren van leren

Er zijn twee manieren van leren binnen het mbo. Deze manieren van leren noemen we leerwegen. Je kunt kiezen voor school met stage. Ook wel de beroepsopleidende leerweg (BOL) genoemd. Of je gaat voor werken en leren. Dit wordt ook wel de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) genoemd.  

  • BOL is de combinatie van school en stage. Je gaat de hele week naar school en loopt één of meer periodes stage. Die stage noemen we de beroepspraktijkvorming (BPV). 
  • BBL is een combinatie van werken en leren. Naast je baan volg je één of twee dagen in de week lessen op school. Om een BBL-opleiding te doen, moet je een leerbaan hebben bij een erkend leerbedrijf. Daardoor weet je zeker dat je het vak in de praktijk goed leert. Een erkend leerbedrijf zoek je zelf. 

Vier niveaus

In het mbo kennen we vier niveaus. Op welk niveau je begint is afhankelijk van je vooropleiding. 

  • Niveau 1 is de Entree-opleiding. Hier leiden we je op tot assistent. Je voert onder begeleiding taken uit.
  • Niveau 2 is de basisberoepsopleiding. Je doet zelfstandig uitvoerend werk.
  • Niveau 3 is een vakopleiding. Deze opleidingen leiden je op tot een baan waarbij je zelfstandig te werk gaat.
  • Niveau 4 zijn middenkaderopleidingen, ook wel specialistenopleidingen genoemd. Je voert je werkzaamheden helemaal zelfstandig uit en bent breed inzetbaar in je vakgebied.

Opbouw van je opleiding

Jouw mbo-opleiding is opgebouwd uit drie delen.

  1. Basisdeel (50%). Dit zijn algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. Bij niveau 4-opleidingen en sommige niveau 3-opleidigen krijg je ook Engels. Daarnaast leer je de basisvaardigheden van het vak.
  2. Profieldeel (35%). Hier leer je de beroepsgerichte taken die horen bij jouw opleiding. Je specialiseert je zo echt in het vak.
  3. Keuzedelen (15%). Door keuzedelen te volgen kun je je kennis en skills verder verdiepen of verbreden. Of je bereid jezelf alvast voor op een vervolgopleiding. Je mag dus een deel van je opleiding zelf invullen.

En om het vak écht goed te leren, ga je ook stage lopen (bij BOL). Dit kan in Nederland, maar ook in het buitenland! Doe je een BBL-opleiding? Dan werk je minimaal 20 uur per week bij een leerbedrijf.

Toelatingseisen

De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd. Daarnaast mogen enkele opleidingen aanvullende eisen stellen. Bij elke opleiding op onze website vind je de toelatingseisen exact beschreven. Soms kan het voorkomen dat je als aankomend student niet de juiste vooropleiding hebt en er aanleiding is om jou vrijstelling van de toelatingseis te verlenen. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Maar we kijken daarin graag met je mee.

Doorleren (nu of later)

Met je mbo-diploma op zak, kun je meteen aan het werk. Lekker geld verdienen. Maar er staat je ook niets in de weg om door te leren. Dan ga je door met het volgende mbo-niveau. Heb je niveau 4 behaald? Dan kun je door naar het hbo. Hbo-opleidingen duren over het algemeen vier jaar. Op de websites van de hbo-scholen lees je meer over de instroomeisen. 

Verder studeren hoeft natuurlijk ook niet meteen. Je kunt ook besluiten om eerst aan het werk te gaan, en later weer bij ons terug te keren. Je kunt je leven lang bij ons terecht om (verder) te leren.