;

Begeleider maatschappelijke zorg – verkort

Leerweg
BBL deeltijd
Niveau
Niveau 3
Duur
2 jaar
Crebo
25780
Locatie
Meerdere locaties
Begeleider maatschappelijke zorg – verkort

Alles over deze opleiding

Mensen met een beperking of een probleem kunnen voor een korte of lange periode moeite hebben om helemaal zelf de regie te voeren over hun leven. Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je deze mensen bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg. Dit kan in hun eigen huis zijn, in een woonvorm of in een instelling. Dankzij jou kunnen ze een zo normaal mogelijk leven leiden, of is het voor hen weer mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

Dit verkorte BBL-traject is bedoeld voor studenten die na hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 of vergelijkbaar willen doorstromen naar een BBL-opleiding op niveau 3. 

Tijdens je opleiding ga je één dag per week naar school en werk je minimaal 16-20 uur bij een erkend leerbedrijf.

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De opleiding wordt gegeven in modules. Elke module heeft de volgende opzet:

  • Via (online) les en zelfstudie leer je wat het beroep inhoudt en hoe je moet handelen.
  • Tijdens lessen/werk laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.
  • Via de beroepspraktijkvorming (op je werk) en de examens laat je zien dat je bekwaam bent.

De lessen zijn afwisselend, hebben diepgang, en bieden uitdaging, zodat je goed wordt voorbereid op het toekomstige vak. Je krijgt hierbij veel ondersteuning van de docenten.

Na deze opleiding kun je ook verder leren met een mbo 4-opleiding in de maatschappelijke zorg.

Locaties

Verlengde Visserstraat 20

Groningen

Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.

Adres

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen