;

Begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BOL voltijd
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
CreboNr
25780
Locatie
Meerdere locaties
Begeleider maatschappelijke zorg - BOL

Alles over deze opleiding

Als je om je heen kijkt, zie je dat er veel mensen zijn met een beperking of probleem. Hierdoor hebben ze voor een tijdje of lange periode moeite om helemaal zelf de regie te voeren over hun leven.

Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je deze mensen bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg. Dit kan in hun eigen huis zijn, in een woonvorm of in een instelling. Dankzij jou kunnen ze een zo normaal mogelijk leven leiden, of is het voor hen weer mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

(Deze nieuwe opleiding werd eerder aangeboden als twee losse opleidingen: 'Begeleider gehandicaptenzorg' en 'Begeleider specifieke doelgroepen'.)

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

Het eerste jaar van deze opleiding is een oriëntatiejaar. Tijdens dit jaar krijg je een goed beeld van de opleiding, het beroep en van jezelf. Zowel tijdens de lessen als tijdens je stage ontwikkel je algemene vaardigheden en competenties voor dit beroep. Het vormen van je eigen persoonlijkheid speelt ook een belangrijke rol tijdens de opleiding.

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

In praktijklessen oefen je de verzorgende handelingen en dagbestedings- en huishoudelijke vaardigheden die je moet kunnen uitvoeren en tijdens lessen laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.

Het onderwijs is zo georganiseerd dat je veel duidelijkheid, afwisseling, diepgang, uitdaging en ondersteuning krijgt.

Na deze opleiding kun je ook verder leren met een mbo 4-opleiding in de maatschappelijke zorg.

Locaties

Verlengde Visserstraat 20

Groningen

Op onze school werken de studenten voor en met mensen. Dat betekent dat er naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook veel aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling. Wij verzorgen modern en interactief onderwijs, waarbij de praktijk een belangrijk onderdeel is.

Adres

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen

Apothekersassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Begeleider maatschappelijke zorg – verkort
Niveau 3 Meerdere locaties

Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg – verkort
Niveau 4 P.C. Hooftlaan 1

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 3 Meerdere locaties

Doktersassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4 Meerdere locaties

Helpende zorg en welzijn
Niveau 2 Meerdere locaties

Mbo-verpleegkundige
Niveau 4 Meerdere locaties

Mbo-verpleegkundige – verkort
Niveau 4 Meerdere locaties

Onderwijsassistent
Niveau 4 Meerdere locaties

Pedagogisch medewerker kinderopvang
Niveau 3 Meerdere locaties

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 4 Meerdere locaties

Sociaal werker
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Tandartsassistent
Niveau 4 Verlengde Visserstraat 20

Verzorgende-IG
Niveau 3 Meerdere locaties

Verzorgende-IG – verkort
Niveau 3 Meerdere locaties