;

Begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BOL voltijd
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
Crebo
25780
Locatie
Meerdere locaties
Begeleider Maatschappelijke Zorg

Alles over deze opleiding

Mensen met een beperking of een probleem kunnen voor een korte of lange periode moeite hebben om helemaal zelf de regie te voeren over hun leven. Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je deze mensen bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg. Dit kan in hun eigen huis zijn, in een woonvorm of in een instelling. Dankzij jou kunnen ze een zo normaal mogelijk leven leiden.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

Het eerste jaar van deze opleiding is een oriëntatiejaar. Tijdens dit jaar krijg je een goed beeld van de opleiding, het beroep en van jezelf. Zowel tijdens de lessen als tijdens je stage ontwikkel je algemene vaardigheden en competenties voor dit beroep. Het vormen van je eigen persoonlijkheid speelt ook een belangrijke rol tijdens de opleiding.

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De lessen zijn afwisselend, hebben diepgang, en bieden uitdaging, zodat je goed wordt voorbereid op het toekomstige vak. Je krijgt hierbij veel ondersteuning van de docenten.

In praktijklessen oefen je de verzorgende handelingen en dagbestedings- en huishoudelijke vaardigheden die je moet kunnen uitvoeren en tijdens lessen laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.

Na deze opleiding kun je gelijk aan de slag in de zorg. Je kunt ook verder leren met een mbo 4-opleiding in de maatschappelijke zorg.

Locaties

Hertenkampstraat 6

Veendam

We verzorgen een groot aantal opleidingen op het gebied van handel en ondernemerschap en zorg en welzijn. Daarnaast bieden we de opleiding Servicemedewerker Breed (niveau 2) en de Entree-opleiding (niveau 1).

Adres

Hertenkampstraat 6
9641 GA Veendam

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen