Privacy Martin Sanchez Unsplash

Privacy en cookieverklaring

Noorderpoort vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website, studenten en medewerkers. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Hoe Noorderpoort precies met persoonsgegevens omgaat en welke rechten je hebt, beschrijven we in ons privacyreglement. Dit reglement is met instemming van de Ondernemingsraad en de Studentenraad vastgesteld. Hieronder vind je een beknopte uitleg van wat ook in het privacyreglement staat.

Voor bezoekers website

Noorderpoort maakt gebruik van persoonsgegevens van bezoekers van onze website in de vorm van cookies en van gegevens die bezoekers eventueel invullen op een van de contactformulieren. Voor cookies zie de cookieverklaring hieronder.

Voor beheer, hosting, onderhoud en ontwikkeling van zijn website maakt Noorderpoort gebruik van een externe partij. Wij hebben met deze partij duidelijke afspraken gemaakt over de omgang met persoonsgegevens. De leverancier mag de gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

De gegevens van contactformulieren worden alleen gebruikt voor het afhandelen van het betreffende formulier. Deze gegevens worden intern opgeslagen en maximaal twee jaar bewaard.

De gegevens van de webchat worden alleen gebruikt om je vraag en eventuele vervolgvragen af te handelen en om het aantal vragen te analyseren (geanonimiseerd). Na afhandeling van je vraag worden de gegevens maximaal zes maand bewaard.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Voor studenten

Noorderpoort maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van studenten als dat nodig is voor het opleiden en begeleiden van onze studenten, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kun je precies lezen wat voor Noorderpoort de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je je aanmeldt). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van Noorderpoort gegevens over jou, bijvoorbeeld je cijfers en studievorderingen. Als dat nodig is om je goed te kunnen begeleiden, registreren we ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

Jouw gegevens en studievoortgang worden opgeslagen in ons digitale administratie- en leerlingvolgsysteem. Dit systeem is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Noorderpoort.

Tijdens de lessen maakt Noorderpoort gebruik van een aantal digitale leermaterialen en ondersteunende systemen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met de leveranciers van deze leermaterialen en systemen duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Kloppen je gegevens niet? Dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet (meer) relevant zijn voor Noorderpoort, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Voor deelnemers aan cursus of training (LLO)

Volg je vanwege om-, her- of bijscholing een opleiding of cursus bij Noorderpoort? Of ben je een werkgever en laat je jouw medewerkers een opleiding of cursus volgen bij Noorderpoort, of overweeg je dat? In de privacyverklaring LLO (Leven Lang Ontwikkelen) geven we uitleg over hoe de persoonsgegevens van jou of jouw medewerkers door Noorderpoort worden verwerkt.

Voor medewerkers

Noorderpoort maakt alleen gebruik van persoonsgegevens van medewerkers als dat nodig is voor het uitoefenen van zijn taken en verplichtingen als werkgever. In het privacyreglement kun je precies lezen wat voor Noorderpoort de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

De meeste gegevens ontvangen wij van jou (bijvoorbeeld als je in dienst treedt). Daarnaast registreert je leidinggevende, en in sommige gevallen ondersteunend personeel van Noorderpoort, gegevens over jou (bijvoorbeeld je ontwikkeling of functiegegevens).

Jouw gegevens worden opgeslagen in het digitale personeelsadministratiesysteem en het digitale archief. Deze systemen zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de noodzakelijke medewerkers van Noorderpoort.

Binnen je werk voor Noorderpoort maak je gebruik van verschillende digitale systemen. Hiervoor is het nodig dat we een beperkte set met persoonsgegevens uitwisselen met de leveranciers, om je bijvoorbeeld te kunnen identificeren als je inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen.

Je mag altijd zelf je gegevens inzien. Als je gegevens niet kloppen, dan kun je veel gegevens zelf aanpassen. Lukt het niet, dan kun je een verzoek indienen om de gegevens te laten corrigeren. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor Noorderpoort, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Voor vragen, of voor het uitoefenen van je rechten, kun je contact opnemen met de ibp@noorderpoort.nl.

Voor alumni

Noorderpoort wil graag na jouw studie met jou in contact blijven. We willen jou graag voorzien van informatie over voor jou relevante cursussen en trainingen. Daarnaast zijn onze evenementen en activiteiten voor jou een goede manier om in contact te blijven met relevante mensen uit het werkveld. Ook willen we graag in contact met jou blijven om ons onderwijs te verbeteren door jou bijvoorbeeld te bevragen over jouw Noorderpoort-ervaring, of door middel van onderzoeken

1. Waarom mogen wij jouw gegevens gebruiken?
Wij mogen jouw gegevens alleen gebruiken op basis van jouw toestemming. Deze toestemming is vrijwillig en kun je geven door middel van een digitaal aanmeldformulier dat je via e-mail van ons ontvangt. Na het invullen van het formulier zullen wij de gegevens verzamelen voor de doelen waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Als je geen toestemming geeft, zullen er geen gegevens van jou voor alumnidoeleinden worden gebruikt. Deze toestemming kan je op elk moment intrekken.

2. Welke gegevens worden van jouw verwerkt?
We verwerken alleen de gegevens van jou die we nodig hebben om in contact met jou te blijven en om jou te kunnen voorzien van relevantie informatie. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Jouw voor- en achternaam
 • Jouw voorkeursnaam
 • Jouw opleidingsinformatie (welke opleiding heb je bij ons gevolgd)
 • Jouw telefoonnummer
 • Jouw e-mailadres
 • Jouw geslacht
 • Jouw geboortedatum
 • Jouw afstudeerjaar

3. Waarvoor en hoe gebruiken we jouw gegevens?
We willen jouw gegevens voor de volgende doelen gebruiken:

 • Om jou uit te nodigen voor relevante cursussen en trainingen
 • Om jou uit te nodigen voor vacatures of gastlessen bij Noorderpoort
 • Om jou te benaderen voor deelname aan evenementen en/of activiteiten voor alumni
 • Om jou te benaderen voor deelname aan relevante onderzoeken
 • Om jou te bevragen over jouw Noorderpoort-ervaring

In het digitale aanmeldformulier dat je van ons ontvangt kun je per doel wel/geen toestemming geven. Je wordt alleen benaderd voor de doelen waarvoor jij toestemming hebt gegeven.

4. Wie krijgen toegang tot jouw gegevens en hoe lang?
Jouw gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die werkzaamheden met betrekking tot alumni uitvoeren, bijvoorbeeld medewerkers die uitnodigingen versturen.

We bewaren jouw gegevens zolang jij daar toestemming voor geeft. Deze toestemming mag je op elk moment weer intrekken.

5. Worden jouw gegevens met andere organisaties gedeeld?
We zullen jouw gegevens niet doorgeven aan andere organisaties. Wel kunnen we organisaties inschakelen om ons te helpen, waarbij zij toegang krijgen tot jouw gegevens, bijvoorbeeld een onderzoeksbureau dat ons helpt met alumnionderzoek. Met deze organisaties maken we vooraf duidelijke afspraken, zodat zij zich houden aan de privacyregels en jouw gegevens niet voor andere doelen gebruiken.

6. Welke rechten heb jij en hoe kun je daar gebruik van maken?
Je hebt alle rechten die in de privacywetgeving (de AVG) staan. Om gebruik te maken van jouw rechten zijn er twee opties:

 1. Je kan gebruik maken van de opt-out (hiermee kun je kiezen voor het afmelden voor e-mails, of voor het bewaren van jouw gegevens voor alumnidoeleinden) die jou wordt geboden in elke email die we jou in het kader van alumni sturen.
 2. Je kan jouw toestemming ook intrekken, of gebruikmaken van jouw andere rechten, door te mailen naar ibp@noorderpoort.nl.

Als je jouw toestemming intrekt verwijderen we de gegevens waarvoor we geen wettelijke bewaarplicht hebben.

Cookieverklaring

De cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren, om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers bij te houden. Op deze website worden cookies gezet voor het gebruik van Google Analytics, LinkedIn, retargeting en sociale netwerken.

Google Analytics
Noorderpoort registreert gegevens over het gebruik van deze website. Met deze gegevens kan Noorderpoort de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Deze website verzamelt alleen informatie voor interne doelstellingen. De informatie wordt niet gedeeld met of verkocht aan derden.

Online marketing cookies
Noorderpoort maakt gebruik van online marketing cookies van LinkedIn-cookies en Microsoft Ads. Met deze cookies leggen LinkedIn en Microsoft anoniem vast dat de website van Noorderpoort is bezocht via een online-marketingcampagne. Persoonsgegevens zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen. Cookies van LinkedIn en Microsoft verwijderen zichzelf automatisch na 30 dagen.

Retargeting
Noorderpoort maakt gebruik van retargeting cookies. Met deze cookies leggen Google, Facebook en Microsoft anoniem vast dat de website van Noorderpoort is bezocht. Via retargeting kunnen advertenties van Noorderpoort getoond worden op websites van derden.

Third-party cookies
Ingesloten content (bijvoorbeeld SoundCloud-geluidsfragmenten) kan cookies van derde partijen bevatten (zogenoemde third-party cookies). Deze cookies worden alleen geplaatst als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Lees het privacybeleid van SoundCloud.

Nieuwsbrief
Noorderpoort heeft verschillende nieuwsbrieven waarvoor je je kunt inschrijven. Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief geeft je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Noorderpoort jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden voor een nieuwsbrief.

Om het bereik van onze nieuwsbrieven te meten, sturen we een willekeurige reeks van tekens (hash) mee met elke nieuwsbrief. Om jouw privacy te beschermen, slaan we niet op naar welke ontvanger welke hash is gestuurd. Als je de nieuwsbrief opent, weten wij alleen dat de nieuwsbrief is geopend en hoe vaak, niet door wie. Jouw IP- en/of e-mailadres worden hiervoor dus niet gebruikt. 

Veranderingen
Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy- en cookieverklaring te raadplegen.