2021 Allroundoperationeeltechnicus 04

Regelgeving

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk om onze zaken goed voor elkaar te hebben. Voor onze studenten, voor onze medewerkers en voor onze omgeving.

Toelatingseisen mbo

De toelatingseisen voor mbo-opleidingen zijn wettelijk vastgelegd. Van elke opleiding staan de toelatingseisen en eventuele aanvullende eisen ook beschreven op de opleidingspagina.

Voor studenten

Belangrijke reglementen en overeenkomsten voor mbo-studenten. 

Voor cursisten

Leveringsvoorwaarden van onze contractactiviteiten (cursussen en trainingen).

Algemene regelingen

Algemene regelingen en documenten van Noorderpoort.

Privacy

Noorderpoort vindt jouw privacy belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website, studenten en medewerkers.

Governance

Noorderpoort voert de 'Branchecode goed bestuur in het mbo' uit en legt daarover verantwoording af. 

Raad van Toezicht

Het beloningsbeleid van Noorderpoort voor de Raad van Toezicht valt binnen de normen van de WNT2. Noorderpoort valt in categorie G, waarbij de voorzitter van de Raad van Toezicht 7,5% en een lid 5% van 223.000 euro kan ontvangen. Noorderpoort heeft afgesproken dat zowel de voorzitter als de leden 50% van het maximale bedrag ontvangen.

Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatie nummer (RSIN)

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van Noorderpoort is: 8046.68.024.