;

Begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BBL deeltijd
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
CreboNr
25780
Locatie
Meerdere locaties
Begeleider maatschappelijke zorg - BBL

Alles over deze opleiding

Als je om je heen kijkt, zie je dat er veel mensen zijn met een beperking of probleem. Hierdoor hebben ze voor een tijdje of lange periode moeite om helemaal zelf de regie te voeren over hun leven.

Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je deze mensen bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg. Dit kan in hun eigen huis zijn, in een woonvorm of in een instelling. Dankzij jou kunnen ze een zo normaal mogelijk leven leiden, of is het voor hen weer mogelijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

Tijdens je opleiding ga je één dag per week naar school en werk je minimaal 16-20 uur bij een erkend leerbedrijf.

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De opleiding wordt gegeven in modules. Elke module heeft de volgende opzet:

  • Via (online) les en zelfstudie leer je wat het beroep inhoudt en hoe je moet handelen.
  • Tijdens lessen/werk laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.
  • Via de beroepspraktijkvorming (op je werk) en de examens laat je zien dat je bekwaam bent.

Het onderwijs is zo georganiseerd dat je veel duidelijkheid, afwisseling, diepgang, uitdaging en ondersteuning krijgt.

Na deze opleiding kun je ook verder leren met een mbo 4-opleiding in de maatschappelijke zorg.

Locaties

P.C. Hooftlaan 1

Winschoten

Deze school staat in de gemeente Oldambt. Campus Winschoten is een locatie waarvan drie onderwijsinstellingen gebruikmaken: Terra MBO, Dollard College en Noorderpoort. Doordat wij veel samenwerken binnen de locatie zijn er goede afspraken om het doorstromen naar een volgende opleiding of niveau zo makkelijk mogelijk te maken.

Adres

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen