;

Begeleider maatschappelijke zorg

Leerweg
BBL deeltijd
Niveau
Niveau 3
Duur
3 jaar
CreboNr
25780
Locatie
Meerdere locaties
NP Gzhzenwelzijn Begeleidergehandicaptenzorg 0001

Alles over deze opleiding

Mensen met een beperking of een probleem kunnen voor een korte of lange periode moeite hebben om helemaal zelf de regie te voeren over hun leven. Als begeleider maatschappelijke zorg begeleid je deze mensen bij hun dagelijkse bezigheden en persoonlijke zorg. Dit kan in hun eigen huis zijn, in een woonvorm of in een instelling. Dankzij jou kunnen ze een zo normaal mogelijk leven leiden.

Over jou

  • Je vindt het leuk om mensen te helpen
  • Je bent geïnteresseerd in mensen
  • Je kunt goed samenwerken

Tijdens je opleiding ga je één dag per week naar school en werk je minimaal 16-20 uur bij een erkend leerbedrijf.

De opleiding richt zich op verschillende doelgroepen en branches:

  • Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperkingen.
  • Mensen die om psychosociale redenen niet goed kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De opleiding wordt gegeven in modules. Elke module heeft de volgende opzet:

  • Via (online) les en zelfstudie leer je wat het beroep inhoudt en hoe je moet handelen.
  • Tijdens lessen/werk laat je zien dat je je kennis en vaardigheden kunt toepassen bij beroepsgerichte uitdagingen.
  • Via de beroepspraktijkvorming (op je werk) en de examens laat je zien dat je bekwaam bent.

De lessen zijn afwisselend, hebben diepgang, en bieden uitdaging, zodat je goed wordt voorbereid op het toekomstige vak. Je krijgt hierbij veel ondersteuning van de docenten.

Na deze opleiding kun je ook verder leren met een mbo 4-opleiding in de maatschappelijke zorg.

Locaties

Sportparklaan 5

Stadskanaal

Naast een school, zijn wij ook een ontmoetingsplaats van onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. Deze combinatie zorgt voor een perfecte mix van theorie en praktijk.

Wij verzorgen opleidingen in de sectoren zorg en welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening. Vanaf dag één staat alles wat onze studenten doen in het teken van hun toekomstige beroep.

Adres

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Vergelijkbare opleidingen

Onze mbo-opleidingen