Internationale samenwerkingen

Internationale samenwerkingen

Omdat veel van onze studenten later ook te maken krijgen met andere talen, culturen en landen, vinden we het belangrijk dat we als onderwijsinstelling ook ‘over de grens’ kijken. We leren er zelf van, maar ook onze studenten maken zo al snel kennis met de internationale arbeidsmarkt. We investeren daarom in het opbouwen van internationale relaties. Daarmee kunnen we zorgen voor vernieuwende internationale projecten, samenwerkingen, studiereizen, stages en uitwisselingen.

Partnerships

We hebben partnerships binnen verschillende sectoren in onder andere Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Italië, Malta, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Hieronder een aantal van onze ‘grensoverschrijdende’ projecten in het kort:  

T-Shore

T-Shore zet een Europees netwerk op om het beroepsonderwijs, samen met bedrijven en stakeholders, in staat te stellen toekomstgericht onderwijs te bieden op het gebied van Windenergie op Zee.

Cameroon RenewED

Cameroon RenewED bouwt aan een duurzame toekomst voor jongeren in Kameroen. Samen met partners in Kameroen, Italië en Nederland ontwikkelen we modules voor hernieuwbare energie (zon, wind en water) en ondernemerschap, wisselen we kennis en vaardigheden uit en laten we studenten en docenten kennismaken met het beroepsonderwijs in Europa, om hun toekomst in Kameroen duurzamer te maken.

VET to VET (V2V)

Het V2V-project is een EU project onder ERASMUS Capacity Building. Italië, Finland, Kroatië, Slovenië en Nederland en de Balkan landen: Bosnië& Herzegovina, Kosovo en Montenegro doen mee aan dit project.

Het project is opgezet om te inspireren. En om de landen en het mbo in deze landen meer te betrekken bij de (democratische) waarden van de EU, de mogelijkheden van ERASMUS voor niet EU landen en het samen opbouwen van netwerken in Europa voor projecten en stages voor studenten en docenten.  

Doelen van het project zijn het mbo versterken, samenwerken met het bedrijfsleven en de inhoud van curricula verbeteren. 

ADMIC

ADMIC is een project over het digitale bewustzijn van een ROC of college. Het project richt zich op projectmatig werken binnen een organisatie, over marketing en het gebruik van data. Het City College van de stad Glasgow heeft de leiding in het project.  

Collect Plastic Not Shells (Mallorca)

Iedereen is bekend met schelpen zoeken tijdens een strandwandeling. Het zou veel logischer zijn om de schelpen te laten waar ze horen en in plaats daarvan afval te verzamelen. Het project Collect Plastic not Shells van Noorderpoort en het kunstenaarsduo Bezembinder & Langerwerf nodigt mensen uit om plastic te verzamelen en mee te nemen naar een C.P.N.S. plaats (Playa-studio), waar er souvenirs van worden gemaakt.  

PEAL

Noorderpoort-studenten doen met andere buitenlandse studenten een tweeweekse stage bij een e-commercebedrijf in een van de deelnemende landen: Engeland, Litouwen, Denemarken, Spanje en Nederland. In een internationale omgeving leren ze hun e-commerce kennis toe te passen en een bedrijf verder te helpen.  

E-trainers

Het EU-project waarbij docenten andere docenten motiveren en activeren om een e-trainer te worden. Een e-trainer is een leraar die digitale hulpmiddelen in de klas gebruikt om studenten op een vernieuwende manier onderwijs te bieden.  

Green Data Centre

Dit ERASMUS+ project is opgezet door de school Ekami, uit het Finse Kotka. Het doel is om een internationaal curriculum op te zetten voor ‘green datacenters’; een datacenter dat werkt op groene energie. Studenten in Europa kunnen online samenwerken en met de nieuwste innovaties en systemen leren werken, zodat ze de juiste skills hebben om in green datacenters te werken. 

Fotografie in Berlijn

Al sinds 2018 gaat er een groep studenten van de opleidingen Fotografie en Mediavormgeving naar Berlijn voor 14 dagen. Ze werken hier samen met Berlijnse studenten Fotografie. Gezamenlijk krijgen ze een opdracht die in het thema staat van straatfotografie in Berlijn. Zo leren de studenten Berlijn kennen, samenwerken met toekomstige internationale collega’s en hun eigen fotografie-stijl verder te ontwikkelen. 

Fuel Cell Cargo Pedelecs

Ofwel: Brandstofcel bakfietsen in de duurzame stadslogistiek. Dat is waar het project – opgezet door het Duits lucht- en ruimtevaartcentrum – over gaat. En daarmee dragen onze studenten bij aan de uitrol van emissievrije brandstofcel bakfietsen waarmee CO2 uitstoot in Europese steden gereduceerd wordt. Een aantal Europese steden, waaronder Groningen, gaat de bakfietsen gebruiken. De activiteiten van Noorderpoort, in samenwerking met Energy Expo, zijn gericht op de kennisverspreiding op het gebied van: voertuigtechnologie, logistiek en implementatie voor studenten Automotive & Logistiek. In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor het onderwijs en sluiten we aan bij initiatieven rondom duurzame stadslogistiek in Groningen. Daarna wordt het onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd voor zowel het deel stadslogistiek als ook de waterstoftechnologie.  

Meer weten over het project Fuel Cell Cargo Pedelecs? Kijk op de website van Fuel Cell Cargo Pedelecs of neem contact op met:

Practor Automotive
Roeland Hogt

06 25 68 19 38
rmm.hogt@noorderpoort.nl