< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Zorg en welzijn Verzorgende ig 25656
Verzorgende IG Met Vignet

Verzorgende-IG Niveau 3

Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wonen steeds vaker en langer zelfstandig dankzij goede zorg en begeleiding. Jij als verzorgende-IG begeleid deze mensen hierbij.

 • Je ondersteunt mensen bij persoonlijke zorg en dagelijkse activiteiten
 • Je geeft uitleg over (technologische) hulpmiddelen en ondersteunt bij het gebruik ervan
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals het geven van een injectie

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 28 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 35% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25656
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen, Assen
1 feb 2022 Groningen

Online studiekeuze-events

Ga jij aankomend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Heb je al een leuke studie op het oog en wil je hierover meer weten? Doe dan mee met onze online studiekeuze-events op 19 t/m 23 april.
Meld je nu aan!

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Hanny Weewer
h.weewer@noorderpoort.nl

avatar

Assen
Fiona Teggatz
fjpj.teggatz@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Je bent nieuwsgierig naar hoe mensen functioneren op lichamelijk en psychosociaal vlak in hun eigen omgeving. Daarbij wil je je inzetten om de kwaliteit van leven bij mensen te behouden en te stimuleren. Samenwerken doe je graag: met je cliënten, zijn/haar naasten, je collega’s, professionals en anderen in de omgeving. Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, proactief en in staat om creatieve oplossingen te bedenken. Ook ben je in staat om kritisch te kijken naar je eigen gedrag en sta je open voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat doet een Verzorgende-IG?

Het beroep van de verzorgende-IG verandert. Vroeger was je vooral bezig met het zorgen voor cliënten. Nu staat het functioneren, het welzijn en de eigen regie van jouw cliënt voorop.

Samen met je collega’s en andere zorgverleners ondersteun je mensen die vanwege een ziekte of handicap een zorg- of begeleidingsvraag hebben. Het uitgangspunt is altijd dat de cliënt zo veel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven behoudt.

Jij zorgt dat de cliënt op een prettige en zo normaal mogelijke manier zijn/haar leven kan leiden. Dit doe je bijvoorbeeld door een fijne leefomgeving te creëren of er voor hem te zijn als hij het moeilijk heeft. Afhankelijk van de zorgvraag, ondersteun je met wassen, aankleden, eten en het huishouden. Je werkt in het belang van de cliënt altijd hygiënisch.

Technologie kan een rol spelen in het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid van je cliënten. Jij kunt je cliënt en zijn naasten hierover adviseren en op een duidelijke manier uitleg geven over deze hulpmiddelen.

Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit, bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen of geven van medicijnen. Ook voer je activiteiten uit samen met cliënten.

Als verzorgende-IG kun je werken in de ouderenzorg, maar ook in een instelling zoals een woonzorgcentrum, verpleeghuis, thuiszorg en instelling voor mensen met een handicap. In dit beroep werk je vaak ook in de avonduren, ’s nachts of in het weekend.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Verzorgende individuele gezondheidszorg
 • Kraamverzorgende
 • Woonzorg-begeleider

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

De BOL-opleiding Verzorgende-IG duurt drie jaar. Tijdens deze opleiding leer je hoe je mensen met een zorg- of begeleidingsvraag kan ondersteunen en helpen in hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast kun je ook leren deze ondersteuning te bieden in de kraamzorg, aan kraamvrouwen, pasgeborenen en anderen in het kraamgezin.

Tijdens de opleiding leer je de werkproces en handelingen die nodig zijn om als verzorgende-IG aan de slag te gaan. De basiskennis en -vaardigheden maak je je eigen (doel: weten en weten hoe), deze kennis en vaardigheden pas je toe binnen praktijkgerichte opdrachten en het vaardigheidsonderwijs (doel: laten zien) en natuurlijk ga je aan de slag binnen de beroepspraktijk (doel: doen). Met de zogenoemde keuzedelen ga je je competenties verder verdiepen of verbreden.

In leerjaar 2 en 3 doe je op school of tijdens je stage examen in de werkprocessen en de keuzedelen. Ook doe je examen in Nederlands en rekenen. Verder moet je voldoen aan de diplomaverplichtingen bij loopbaan, burgerschap en beroepspraktijkvorming.

Als je alle examens en diplomaverplichtingen hebt gehaald, krijg je:

 • Het diploma Verzorgende-IG
 • Het diploma Verzorgende-IG in de kraamzorg

Het is eventueel mogelijk om dubbel te kwalificeren:

 • Het diploma Verzorgende-IG in combinatie met Maatschappelijke zorg - Begeleider gehandicaptenzorg
 • Het diploma Verzorgende-IG in combinatie met Maatschappelijke zorg - Begeleider specifieke doelgroepen

In Groningen is het daarnaast mogelijk om met vrijstellingen deze opleiding in een versneld traject te volgen, wanneer je het mbo-diploma Helpende Zorg en Welzijn hebt.

Beroepsgerichte vakken

 • Gezondheidskunde inclusief ziektekunde
 • Zorg- en begeleidingskunde
 • Begeleidende vaardigheden
 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden
 • Vaardigheden voor huishouden, wonen en dagbesteding

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Als je deze opleiding in Groningen volgt, heb je in het eerste jaar een oriënterende stage, waarvoor je zelf een stageplaats zoekt. In leerjaar 2 heb je een half jaar stage. In leerjaar 3 heb je ook een half jaar stage of het hele jaar elke week school en stage, bv. in Gilde Vliethoven of de 'kraamklas'. Hiervoor regelt school de stageplaats.

Doe je deze opleiding in Assen, dan volg je vanaf halverwege leerjaar 1 de praktijkleerroute 'Samen betekenisvol leren' in een instelling voor ouderen- of gehandicaptenzorg. Je loopt dan 20 uur per week stage in de instelling en krijgt daar een groot deel van de beroepsgerichte lessen van een docent van school, afgestemd op jouw eigen leervragen. Daarnaast heb je elke week een dag school met o.a. de algemene vakken. Het is mogelijk je laatste stage in het buitenland te doen, zoals Noord-Duitsland, Ierland of Spanje.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Zorginnovaties en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Anholt Interzorg 1

Paul Krügerstraat 1
9401 AG Assen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 1.216,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 750,-
 • 2e jaar € 250,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-opleiding niveau 2
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Op het moment dat je stage gaat lopen, is een Hepatitis B-vaccinatie verplicht. De school regelt deze vaccinatie voor jou. Het vaccinatietraject start aan het begin van het eerste schooljaar.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Ook is de aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan uiterlijk 1 mei 2021 als de opleiding in augustus/september start, of uiterlijk 1 december als de opleiding in februari start. Bij een opleiding met een 'flexibele instroom' kun je op elk gewenst moment beginnen. Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
Verzorgende-IG
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
6,8
6,6

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
77%
69%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
21%
28%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


96%
93%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op stage


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 13,62
Studie in Cijfers
Verzorgende-IG
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 6,8
Landelijk gemiddelde 6,6
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 77%
Landelijk gemiddelde 69%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 21%
Landelijk gemiddelde 28%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding 96%
Landelijk gemiddelde 93%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 13,62

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Combi Verzorgende IG Begeleider Maatschappelijke Zorg Met Vignet

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg Niveau 3

Assen, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Verzorgende IG – Verkort Met Vignet

Verzorgende-IG – verkort Niveau 3

Assen, Groningen, Winschoten
BBL
Combi VP MZ Gettyimages 1129803646

Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg – verkort Niveau 4

Winschoten
BBL
mboverpleegkundige_niv4_1_zorgwelzijn_Assen.jpg

Mbo-Verpleegkundige Niveau 4

Assen, Groningen, Winschoten
BOL, BBL
iStock-602320994-1.jpg

Mbo-verpleegkundige – verkort Niveau 4

Assen, Groningen, Winschoten
BBL
Terug naar boven