< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Sociaal werker 25615
sociaalcultureelwerker_niv4_1_zorgwelzijn.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0010.jpg
sociaalmaatschappelijkdienst_niv4_1_zorgwelzijn.jpg

Sociaal werker Niveau 4

Een sociaal werker staat midden in de samenleving. Je ondersteunt mensen individueel of in groepen. De kwesties waar je mee te maken krijgt, zijn heel verschillend; van het aanvragen van een uitkering tot hulp bij gezinsproblematiek. Jouw doel is altijd mensen zo prettig en zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

 • Je organiseert activiteiten voor individuen / groepen
 • Je versterkt het sociale netwerk van cliënten
 • Ondersteunt bij praktisch functioneren en participatie

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25615
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen
1 feb 2022 Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Peter Haagsma
p.haagsma@noorderpoort.nl

avatar

Groningen
Bernard van IJsendijk
bj.vanijsendijk@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Om dit werk goed te kunnen doen heb je inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen nodig. Jij gaat uit van een positief mensbeeld en wilt iedereen tot zijn recht laten komen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Verder is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, feedback durft te geven en te ontvangen. Samenwerking met collega’s en instanties vormt een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je objectief naar jezelf kunt kijken en hiervan wilt leren.

Wat doet een Sociaal werker?

Als sociaal werker begeleid je mensen die met vragen zitten of te maken hebben met problemen. Je biedt ondersteuning aan individuele cliënten of begeleidt hele groepen.

Jij bent erop gericht de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jouw cliënten te vergroten. Dit doe je door ondersteuning te bieden en informatie en advies te geven over regelingen/procedures of voorzieningen. Ook organiseer of ondersteun je bij activiteiten.

Sociaal werkers kunnen werkzaam zijn bij heel verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, centra voor werk en inkomen, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg of ziekenhuizen.

Als sociaal werker weet je alles over de wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied. Je geeft advies en informatie aan je cliënten. Daarnaast kun je bemiddelen in geval van onenigheid tussen jouw cliënt en een ander persoon of een instantie.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Sociaal werker

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

In de opleiding sociaal werker leer je onder meer hoe je kunt werken aan de aanpak van sociale problematiek. Je leert o.a.:

 • de vraag naar sociaal werk te inventariseren
 • een plan van aanpak te maken, methodisch te handelen
 • belangen te behartigen
 • de eigen kracht van het individu / de groep te versterken
 • samenwerking te bevorderen en netwerken te versterken
 • beleidsondersteunende taken uitvoeren en administratieve werkzaamheden verrichten
 • dienstverlening te evalueren
 • aan eigen deskundigheid te werken
 • kwaliteitszorg te bewaken en te bevorderen
 • projecten en activiteiten voor te bereiden en te begeleiden

Ook wordt aandacht besteed aan persoonlijke vorming. Je ontwikkelt hierbij je zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid en je wordt voorbereid op het omgaan met veranderingen binnen jouw beroep. Soms ga je op excursie naar evenementen die passen binnen het thema waar op dat moment aan wordt gewerkt. Je kunt dan denken aan een theatervoorstelling of beurs. In het eerste jaar ga je al op stage om kennis te maken met de beroepspraktijk, dat noemen we Beroepspraktijkvorming. 

Beroepsgerichte vakken

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Werkveldoriëntatie
 • Communicatie / sociale - en gespreksvaardigheden
 • Methodisch begeleiden en coachen
 • Expressie
 • Tekenen
 • Zorg en gezondheid (Anatomie / Fysiologie / Pathologie)
 • Observeren/rapporteren
 • Groepsdynamica
 • Sociologie
 • Projecten
 • Kennis van doelgroepen

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Diversiteit
 • Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
 • Duurzaamheid D - Consortium vanaf 2018
 • Expressief talent
 • Gezonde leefstijl
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niv 4
 • Persoonlijk profileren ESS
 • Verdieping blijvend fit, veilig gezond n 3/4
 • Wijkgericht werken

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Het cursusgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2021-2022*:
BBL niveau 1 en 2 € 253,-
BBL niveau 3 en 4 € 612,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 300,-
 • 2e jaar € 270,-
 • 3e jaar € 120,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en in dienst bent bij een erkend leerbedrijf waar je je praktijk kunt doen. Let op: sommige leerbedrijven in deze sector stellen als eis dat je minimaal 18 jaar bent.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen.

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Ook is de aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan voor 1 mei als de opleiding in augustus/september start; of voor 1 december als de opleiding in februari start; of op het moment dat jij wilt beginnen als je 'zo snel mogelijk' kunt starten. Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

Studie in Cijfers
Sociaal werker
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
-
7,9

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
-
79%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
-
11%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


-
-
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
-
-

Kans op leerbaan


-
-

Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
-
Studie in Cijfers
Sociaal werker
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 7,9
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 79%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 11%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op leerbaan
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Terug naar boven