< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25697
gesppedagogischmedw_niv4_1_zorgenwelzijn.jpg
onderwijsassistent_niv4_2_zorgenwelzijn.jpg
onderwijsassistent_niv4_3_zorgenwelzijn.jpg

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau 4

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren, ook wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een kindercentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang of een medisch kleuterdagverblijf.

 • Je begeleidt baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en jongeren
 • Je bedenkt en organiseert (specifieke) activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren
 • Je werkt samen met ouders en collega’s

Studenten met een afgeronde niveau 3-opleiding pedagogisch werk bieden wij de mogelijkheid om deze opleiding versneld te doorlopen.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25697
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen, Winschoten
1 feb 2022 Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

Groningen

avatar

Groningen
Chanan Drent
chanan.drent@noorderpoort.nl

avatar

Groningen
Elsa van den Ouweland
e.vandenouweland@noorderpoort.nl

Winschoten

avatar

Winschoten
Regien Broekman
re.broekman@noorderpoort.nl

avatar

Winschoten
Francis Stortelder
fam.stortelder@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Betrokkenheid, inlevingsvermogen, geduld en respect; dat is wat een pedagogisch medewerker kenmerkt. Ook ben je sociaal vaardig en kun je goed met kinderen en ouders omgaan. Je communiceert op duidelijke wijze en straalt rust uit. Verder toon je initiatief en sta je stevig in je schoenen. Je kunt goed samenwerken en inspelen op veranderende situaties. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben jij het voorbeeld voor de kinderen en jongeren.

Wat doet een Gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar.

Jij begrijpt waarom kinderen en jongeren op een bepaalde manier reageren en kunt daar goed op inspelen. Doordat je beschikt over een goede dosis zelfbeheersing en flexibiliteit, heb jij in no-time de situatie weer onder controle. Je bedenkt en organiseert zelf activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarbij maak je voortdurend gebruik van taal om de taal- en denkontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dat betekent dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Uiteraard stimuleer je ook de andere ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de motoriek. 

Je hebt te maken met kinderen vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen. Soms werk je met kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Je kunt dan denken aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, autisme of door de situatie waarin ze opgroeien.

In jouw beroep kan het voorkomen dat je soms op een avond of in het weekend aan het werk bent. Je kunt een coördinerende, aansturende en begeleidende rol vervullen binnen jouw team. Ook kun je het management ondersteunen of adviseren. Voor ouders, opvoeders, collega’s en externen ben jij het eerste aanspreekpunt.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Coördinerend pedagogisch medewerker bij een kinderopvang, peuterspeelzaal of BSO
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in een organisatie die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

De BBL-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kent verschillende trajecten.

 • Zowel in Winschoten als in Groningen is er een tweejarig traject (leerjaar 2 en leerjaar 3) voor medewerkers van instellingen die al eerder een niveau 3-diploma Pedagogisch werk hebben behaald. In samenwerking zoeken we voortdurend de aansluiting op de visie en werkwijze van jouw leerbedrijf. We begeleiden je in de opleiding vanuit jouw kwaliteiten, zodat jij je kunt ontwikkelen tot een meer bewust bekwame, gespecialiseerde beroepskracht. Het accent in de niveau 4-opleiding zal liggen op methodisch werken, het bieden van gespecialiseerde ondersteuning, aansturende en coördinerende taken en het geven van advies aan ouders, opvoeders, collega’s en externen.
 • Alleen in Groningen is er een flexibel traject. Deze flexibele opleiding is opgebouwd uit thematische modules, ieder module sluit af met één, twee of drie examens. Zonder vrijstelling of versnelling duurt de opleiding 3 jaar. Met vrijstelling en/of versnelling duurt de opleiding minimaal 1 jaar. Naast de lessen op school zal er deels ook online vanuit huis gewerkt worden. Tijdens deze opleiding leer je door het methodisch werken aan thema’s het vak van gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Voorbeelden van thema’s zijn: het ontwikkelen en leren van kinderen, observeren en activeren, werken met leeftijdsgroepen, passend begeleiden, multidisciplinair samenwerken. Je kunt vrijstelling voor één of meer thema’s krijgen als je in het bezit bent van waardepapieren, zoals een diploma of certificaat, van een gelijkwaardige opleiding. Tijdens de opleiding kun je, binnen de mogelijkheden die de opleiding biedt, versnellen en zo de studieduur verkorten.

Werkplek
Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je een werkplek (leerbaan) en een dienstverband hebben bij een erkend leerbedrijf. 

Beroepsgerichte vakken

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Zorg en gezondheid
 • Begeleiding
 • Communicatie
 • Expressie en activiteiten

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Ik vind het erg fijn op Noorderpoort en zou het zeker aanraden aan toekomstige studenten.

Niels Smit, student Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Naast studieloopbaanbegeleiding krijg je ook intensieve BPV-begeleiding. We komen dan langs bij het bedrijf waar je je werkplek hebt en bespreken jouw voortgang.

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je cursusgeld. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2021-2022*:
BBL niveau 1 en 2 € 253,-
BBL niveau 3 en 4 € 612,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 400,-
 • 2e jaar € 200,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Om in te kunnen stromen in het tweejarige traject meld je je aan voor leerjaar 2. Je hebt één van de volgende diploma’s nodig:

 • mbo vakopleiding in de richting Pedagogisch werk niveau 3
 • mbo vakopleiding in de richting Sport en bewegen niveau 3

Voor de flexibele driejarige opleiding meld je je aan voor leerjaar 1. Je hebt één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo gemengde leerweg
 • vmbo theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo vakopleiding (niveau 3)
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en in dienst bent bij een erkend leerbedrijf waar je je praktijk kunt doen.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je werkplek.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Een Hepatitis B-vaccinatie is verplicht. Heb je nog geen vaccinatie, dan regelt je leerbedrijf deze vaccinatie voor jou.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Ook is de aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan uiterlijk 1 mei 2021 als de opleiding in augustus/september start, of uiterlijk 1 december als de opleiding in februari start. Bij een opleiding met een 'flexibele instroom' kun je op elk gewenst moment beginnen. Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

onderwijsassistent_niv4_1_zorgenwelzijn.jpg

Onderwijsassistent Niveau 4

Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL
Terug naar boven