< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Begeleider gehandicaptenzorg verkort 25475
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg
AgogischmedwGGZ_niv4_2_zorgenwelzijn.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0002.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg – verkort Niveau 3

Mensen met een (meervoudige) handicap wonen dankzij goede zorg en begeleiding vaker en langer zelfstandig; thuis, in een woonvorm of een instelling. Jij begeleidt deze mensen in hun dagelijkse bezigheden en zorgt ervoor dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

 • Je ondersteunt bij lichamelijke zorg
 • Je ondersteunt in huishouden en wonen
 • Je ondersteunt bij activiteiten tijdens dagbesteding

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
Duur
2-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25475
Startmoment Locatie
1 feb 2021 Groningen
31 aug 2021 Groningen, Winschoten

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Hanny Weewer
h.weewer@noorderpoort.nl

avatar

Winschoten
Thea Loois - Kruze
t.kruze@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Jij bent oprecht geïnteresseerd in mensen en de gevolgen van hun problematiek. Licht huishoudelijk werk doe je met plezier en je zorgt voor sfeer in een groep. Daarnaast ben je lichamelijk fit, steek je graag je handen uit de mouwen en vind je het leuk om allerlei (dagbestedings)activiteiten te ondernemen. Voor dit beroep moet je flexibel zijn en stevig in je schoenen staan.

Wat doet een Begeleider gehandicaptenzorg?

Als begeleider gehandicaptenzorg probeer je mensen die maatschappelijke zorg nodig hebben zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving. Dit kan een kleinschalige woonvorm voor gehandicapten zijn, maar ook een zorgboerderij, een sociale werkplaats of hun eigen huis.

De gehandicapten die je begeleidt en verzorgt hebben een complexe of meervoudige beperking. Deze beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn of een combinatie. Sommigen hebben naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen.

Je helpt mensen met eten, aankleden, wassen, en zorgt voor een zinvolle dagbesteding door activiteiten met ze te ondernemen. Je werkt in het belang van de cliënt altijd hygiënisch. Daarnaast verricht je in sommige gevallen verpleegtechnische handelingen, zoals het verzorgen van een wond of het verschonen van een verband.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Woonbegeleider
 • Begeleider dagbesteding

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Dit verkorte BBL-traject duurt twee jaar en is bedoeld voor studenten die na hun opleiding Helpende zorg en welzijn niveau 2 of vergelijkbaar willen doorstromen naar een BBL-opleiding op niveau 3.
Tijdens je opleiding ga je gemiddeld één dag per week naar school en werk je minimaal 20 uur bij een erkend leerbedrijf.

In Groningen bestaat dit traject uit een basisjaar Begeleider specifieke doelgroepen, Begeleider gehandicaptenzorg en Verzorgende-IG. In leerjaar twee maak je in overleg met je werkgever en op basis van jouw mogelijkheden, de keuze of je je gaat specialiseren in één van deze richtingen of dat je de richting Verzorgende-IG in combinatie met Begeleider specifieke doelgroepen of Begeleider gehandicaptenzorg gaat volgen.

Beroepsgerichte vakken

 • Gezondheidskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
 • Begeleidingskunde
 • Zorgkunde
 • Huishoudkunde
 • Activiteitenbegeleiding
 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

Groningen

 • Belevingsgericht werken
 • Complementaire zorg
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Expressief talent
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag (niv.3&4) Tienpuntsschaal
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Peercoaching in de praktijk
 • Persoonlijk profileren
 • Verdieping blijvend fit, veilig gezond n 3/4
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Wijkgericht werken
 • Zorg en technologie

Winschoten

 • Arbo kwaliteitszorg en hulpverl voor niv 3
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Wijkgericht werken
 • Zorg en technologie
 • Zorginnovaties en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Het cursusgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2021-2022*:
BBL niveau 1 en 2 € 253,-
BBL niveau 3 en 4 € 612,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten. Deze moet je betalen, ongeacht je leeftijd. De schoolkosten zijn bedoeld voor bijvoorbeeld:

 • Excursies
 • Boeken
 • Readers
 • Software
 • Werkkleding

Ook kan er een bijdrage worden gevraagd voor activiteiten die niet verplicht zijn. Dit is de vrijwillige bijdrage.

Lees meer over schoolkosten

 • 1e jaar € 550,-
 • 2e jaar € 300,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • Dienstverlening niveau 2 met profiel Helpende zorg & welzijn en keuzedeel 'Doorstroom naar zorg niveau 3'
 • Helpende zorg & welzijn niveau 2 of gelijkwaardig en minimaal 600 uur praktijkervaring in maatschappelijke zorg voor een doelgroep met betrekking tot ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, huishouden en wonen en activiteiten.

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en minimaal 20 uur per week werkt bij een erkend leerbedrijf. Let op: sommige leerbedrijven in deze sector stellen als eis dat je minimaal 18 jaar bent.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je werkplek.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Een Hepatitis B-vaccinatie is verplicht. Heb je nog geen vaccinatie, dan regelt je leerbedrijf deze vaccinatie voor jou.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding
Studie in Cijfers
Begeleider gehandicaptenzorg – verkort
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,5
7,2

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
18%
75%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
-
22%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

92%
-

95%
-
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Kans op leerbaan


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

-
-

€ 15,62
-
Studie in Cijfers
Begeleider gehandicaptenzorg – verkort
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,5
Landelijk gemiddelde 7,2
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 18%
Landelijk gemiddelde 75%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 22%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding 92%
Landelijk gemiddelde 95%
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op leerbaan
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 15,62
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderGehandicaptenzorg-0001.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg Niveau 3

Appingedam, Groningen
BOL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0003.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen Niveau 3

Appingedam, Groningen
BOL
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0007.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen – verkort Niveau 3

Groningen, Winschoten
BBL
VerzorgendeIG_niv3_2_Zorgenwelzijn.jpg

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg Niveau 3

Assen, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
iStock-511786392_1.jpg

Leidinggevende team/afdeling/project Niveau 4

Groningen
BBL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg (1)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven