< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Mbo verpleegkundige verkort 25480
iStock-602320994-1.jpg
mboverpleegkundige_niv4_2_zorgwelzijn_Assen.jpg
iStock-901226400-1.jpg

Mbo-verpleegkundige – verkort Niveau 4

Tijdens deze 2,5 jaar durende opleiding word je breed opgeleid tot Mbo-verpleegkundige. Als verpleegkundige werk je onder andere met chronisch zieken, mensen met lichamelijke en psychiatrische aandoeningen, ouderen en gehandicapten. Dit kan binnen of buiten een zorginstelling zijn.

 • Je biedt zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces
 • Je ondersteunt en begeleidt zorgvragers om zelfstandig te leven
 • Je voert verpleegtechnische handelingen uit, zoals medicijnen toedienen 

Deze opleiding is ook te volgen als flexibele modulaire BBL-opleiding

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25480
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen, Winschoten, Assen
1 feb 2022 Groningen, Assen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Wina Bakema
d.bakema@noorderpoort.nl

avatar

Winschoten
Tea Hoogeveen - Hansen
t.hoogeveen@noorderpoort.nl

avatar

Assen
Jenneke Kamping - Prins
jj.prins@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

Vanwege de meivakantie zijn we van ma. 26 t/m vr. 30 april van 9.00-13.00 uur bereikbaar via alle kanalen. Na 13.00 uur kun je al je vragen stellen via mail/webchat/whatsapp en krijg je binnen 24 uur antwoord op werkdagen.

Vanaf za. 1 mei kun je al je vragen stellen via mail/webchat/whatsapp en krijg je op werkdagen binnen 24 uur antwoord.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en voelt goed aan wat mensen nodig hebben. Je bent geduldig en in geval van een crisissituatie ben je alert en in staat om snel en juist te handelen. Werken in onregelmatige diensten is voor jou geen probleem. Als verpleegkundige heb je een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid moet je aankunnen.

Wat doet een Mbo-Verpleegkundige?

Je werkt als mbo-verpleegkundige met mensen die vanwege een ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Daarbij wordt vaak als eerste gedacht aan ziekenhuizen, maar dit is aan het verschuiven. Je werkt steeds vaker in verpleeghuizen en in de thuiszorg. Ook kun je werken in de geestelijke gezondheidszorg of gehandicaptenzorg. De mensen die je ondersteunt kunnen lichamelijke en/of psychische problemen hebben. Soms leidt dit ook tot gedragsproblemen. Je geeft zorg aan mensen, ongeacht hun achtergrond, geslacht of nationaliteit.

Samen met de zorgvrager en ander hulpverleners stel je de zorgvraag vast. Je maakt in overleg een plan voor de gewenste ondersteuning.

Je draagt - samen met het team - zorg voor voldoende aandacht voor de lichamelijke, geestelijke en sociale vragen van de zorgvragers. Je hebt oog voor de emotionele toestand van je zorgvragers en begeleid hen hierbij. Verder voer je verpleegtechnische handelingen uit, zoals het toedienen van medicatie, het geven van injecties en het aanleggen van infusen.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Verpleegkundige binnen of buiten een zorginstelling in Europa

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Deze BBL-opleiding duurt 2,5 jaar. Tijdens de opleiding word je breed opgeleid tot Mbo-verpleegkundige. In het laatste jaar kies je in relatie tot je werkplek één van de volgende uitstroomprofielen:

 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Verpleegtehuis, verzorgingshuis of thuiszorg (VVT)
 • Ziekenhuis (ZH)

Er zijn mogelijkheden om aansluitend ook het diploma Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4 te behalen. Je moet dan wel een werkplek hebben bij een leerbedrijf dat erkend is voor zowel de opleiding Mbo-verpleegkundige als Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. 

Beroepsgerichte vakken

 • Verpleegkunde
 • Anatomie en fysiologie
 • Pathologie
 • Verpleegtechnische vaardigheden
 • Begeleidingskunde
 • Persoonlijke zorg

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 
  • Engels

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Ik heb een ontzettend leuke klas. We zijn echt één geheel en iedereen hoort erbij.

Marlin Peereboom, student Mbo-verpleegkundige

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

Assen

 • Complementaire zorg
 • Eerstelijns- en ketenzorg
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemerschap mbo
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen
 • Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
 • Zorginnovaties en technologie

Groningen

 • Complementaire zorg
 • Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
 • Expressief talent
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Persoonlijk profileren ESS
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen
 • Verslavingszorg
 • Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
 • Zorginnovaties en technologie

Winschoten

 • Complementaire zorg
 • Gezonde leefstijl
 • Internationaal II: werken in het buitenland
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen
 • Wijkgericht werken
 • Zorg in instabiele en acute zorgsituaties
 • Zorginnovaties en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Gezondheidszorg Assen

Zeemanstraat 1
9406 BZ Assen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, betaal je cursusgeld. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2021-2022*:
BBL niveau 1 en 2 € 253,-
BBL niveau 3 en 4 € 612,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten*. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 600,-
 • 2e jaar € 300,-
 • 3e jaar € 0,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je een mbo-diploma Verzorgende-IG of gelijkwaardig nodig.

Met een diploma dat vergelijkbaar is aan bovenstaande opleiding, ben je mogelijk toelaatbaar. Dit is ter beoordeling van de toelatingscommissie. 

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en in dienst bent bij een erkend leerbedrijf waar je je praktijk kunt doen.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je werkplek.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Een Hepatitis B-vaccinatie is verplicht. Heb je nog geen vaccinatie, dan regelt je leerbedrijf deze vaccinatie voor jou.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus lopen sommige dingen dit jaar anders dan we gewend zijn. De welkomstactiviteiten kunnen daardoor vertraging oplopen of een andere invulling krijgen dan hieronder beschreven. Ook is de aanmelddatum verschoven van 1 april naar 1 mei. Wij blijven ons best doen om jou goed en tijdig te informeren.

1. Aanmelden

Wil jij verzekerd zijn van een plek bij deze opleiding? Meld je dan aan uiterlijk 1 mei als de opleiding in augustus/september start, of uiterlijk 1 december als de opleiding in februari start. Bij een opleiding met een 'flexibele instroom' kun je op elk gewenst moment beginnen.

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding
Studie in Cijfers
Mbo-verpleegkundige – verkort
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
6,8
6,7

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
84%
77%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
5%
6%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


100%
98%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op leerbaan


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 17,83
Studie in Cijfers
Mbo-verpleegkundige – verkort
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 6,8
Landelijk gemiddelde 6,7
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 84%
Landelijk gemiddelde 77%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 5%
Landelijk gemiddelde 6%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding 100%
Landelijk gemiddelde 98%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op leerbaan
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 17,83

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Combi VP MZ Gettyimages 1129803646

Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg – verkort Niveau 4

Winschoten
BBL
mboverpleegkundige_niv4_1_zorgwelzijn_Assen.jpg

Mbo-Verpleegkundige Niveau 4

Assen, Groningen, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven