;

Chemisch-fysisch analist

Leerweg
BOL voltijd
Niveau
Niveau 4
Duur
4 jaar
Crebo
25952
Locatie
Zernikeplein 11, Groningen
Chemisch Fysisch Analist

Alles over deze opleiding

Om te weten of de kwaliteit en samenstelling van producten goed is, moeten deze worden gecontroleerd. Dat is jouw taak als chemisch-fysisch analist. Met geavanceerde apparatuur voer jij analyses uit op bijvoorbeeld voedingsmiddelen, water, medicijnen en grondstoffen. Ook kun je meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe stoffen.

Over jou

  • Je bent onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig
  • Je kunt geordend, nauwkeurig en volgens procedures werken
  • Je gaat goed om met gevoelige informatie

We besteden tijdens de opleiding veel aandacht aan exacte vakken, zoals scheikunde, natuurkunde en biologie. Ook volg je veel practicumlessen in de moderne praktijkruimtes van de school.

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Het basisdeel is 2,5 jaar en is gemeenschappelijk voor alle opleidingen binnen laboratoriumtechniek. Na het basisdeel kun je kiezen voor chemisch-fysisch analist. Je gaat je dan specialiseren in chemisch-fysische analyses.

Locaties

Zernikeplein 11

Groningen

Onze school verzorgt de mbo-opleidingen laboratoriumtechniek. Dit doen we in nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, wat zorgt voor een soepele overgang naar het hbo.

Onze studenten laboratoriumtechniek krijgen hun praktijk- en theorielessen op de Zernike-campus. Hier hebben ze toegang tot moderne laboratoria en faciliteiten.

Adres

Zernikeplein 11
9747 AS Groningen