2021 Oktober LLO Brainstorm IMG 0679

Onderwijs maak je samen

We zijn trots op onze partnerships. Door nauw samen te werken met bedrijven, instellingen en de overheid, weten we wat er daadwerkelijk speelt binnen organisaties.

Op deze manier ontwikkelt Noorderpoort praktijkgericht beroepsonderwijs dat écht aansluit op de concrete wensen van lokale bedrijven. De organisaties leveren op hun beurt weer een bijdrage door het talent van morgen op te leiden.

Sterk in de regio

Noorderpoort is onderdeel van een sterk netwerk in de regio, maar we hebben partnerships over de hele wereld. In de stad en regio werken wij met veel verschillende partners samen, onder andere bij: Kasteel.gro, Generation Hospitality, ZorgThuis, en de Schier Academy.

Wil jouw organisatie ook bijdragen aan het beroepsonderwijs van de toekomst? Stuur dan een e-mail naar hotspot@noorderpoort.nl voor meer informatie.

ZorgThuis

Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meer zelf de regie voeren over hun zorg. Hoe kun je dit het beste faciliteren? Het project ZorgThuis draagt bij aan het (leren) inzetten van technologie als middel voor zorginnovatie.

Generation Hospitality

Samen met 6 andere onderwijsinstellingen en 26 bedrijven uit de regio, is Generation Hospitality gerealiseerd. Dankzij een investering van het Regionaal Investeringsfonds wordt er met dit project de komende jaren hard gewerkt aan het herstel van de vrijetijdseconomie in de stad en ommeland.

Voor dat herstel zijn vakmensen nodig. Daarom is een belangrijk doel om de nieuwe generatie hospitality-vakmensen op te leiden en klaar te stomen voor de praktijk. Maar ook door opleiders, werkgevers, werknemers, klanten, gasten, studenten en zij-instromers bewust te maken van hun waarde en rol in de hospitality.

Werkplaats Online Ondernemen

Noorderpoort is, samen met de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool, partner van de Werkplaats Online Ondernemen (WOO). Groningse mkb-ondernemers kunnen via de WOO Groningen ondersteuning krijgen bij hun online marketing. Studenten van de RUG, Hanze en/of Noorderpoort gaan met die ondersteuningsvraag aan de slag.

Afgelopen jaren hebben ruim 100 studenten van Noorderpoort vele ondernemers geholpen bij het verbeteren van hun online marketing. Wil jij je online marketing ook naar een hoger niveau brengen? Meld je dan aan bij WOO.

Contactpersoon voor WOO binnen Noorderpoort is:
Han Berrelkamp, aj.berrelkamp@noorderpoort.nl

Coördinatiepunt Internationalisering

Het Coördinatiepunt Internationalisering (CPI) helpt Noorderpoort de verbinding met de buitenwereld te leggen en is de aanjager van nieuwe projecten. Met een uitgebreid netwerk van zowel lokale als internationale bedrijven zorgt het CPI ervoor dat onze studenten aan relevante projecten en initiatieven werken.

Schier Academy

In 2021 werd – in een dringende zoektocht naar horecatalent – de Schier Academy opgericht door horeca-ondernemers en stichting Trochsatter. Op de Schier Academy volgen leerlingen een één- of tweejarige praktijkgerichte horecaopleiding (als kok, gastvrouw of gastheer) op mbo niveau 2 en 3.

De leerlingen wonen, leren en werken tijdens de opleiding op het eiland, en doen daar praktijkervaring op bij één van de erkende leerbedrijven. Na het afronden van de opleiding krijgen de studenten garantie op een baan en is er doorstroom mogelijk naar vervolgopleidingen. Noorderpoort is sinds 2021 een officiële partner van de Schier Academy.

Interesse?

Hotspot, gebouw hete kolen in Groningen