Npoo Beeldbank 0867

Praktijkleren

Sommige mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Om uiteenlopende redenen kunnen zij geen mbo-diploma of mbo-certificaat behalen. Met praktijkleren zet Noorderpoort zich in om deze mensen (weer) aan betaald werk te helpen, want de behoefte aan vakmensen is groot. Praktijkleren vergroot voor hen de kans op een betaalde baan, want kunnen zij ermee aantonen wat ze kunnen.

Wat is praktijkleren?

Bij praktijkleren ontdekt een student – in een op maat gemaakt programma – welke praktijkwerkzaamheden voor hem geschikt zijn om uit te voeren. Deze werkzaamheden voert hij uit bij een erkend leerbedrijf, onder begeleiding van een praktijkbegeleider.

De praktijkwerkzaamheden (werkprocessen) zijn onderdeel van een bestaande mbo-opleiding op niveau 1 of 2. Heeft de student de werkzaamheden met een goed resultaat afgerond, dan krijgt hij een mbo-praktijkverklaring. Deze verklaring vergroot de kans op betaald werk, want het toont aan wat de student kan.

Het ministerie van SZW is in 2018 de pilot praktijkleren gestart. De pilot onderzoekt of praktijkleren met praktijkervaring een goede manier is om mensen zonder diploma aan het werk te helpen. Noorderpoort doet mee met deze landelijke pilot. Leerbedrijven, mbo-scholen, gemeenten, UWV en sociale werkvoorziening werken in de regio Groningen samen om dit doel te behalen.

Voor wie is praktijkleren?

Praktijkleren is voor werkenden en werkzoekenden (18 jaar of ouder, met of zonder beperking) zonder een startkwalificatie. Voor hen is het behalen van een volledige mbo-diploma (inclusief Entree, niveau 1) of een mbo-certificaat om diverse redenen (vooralsnog) niet haalbaar. Zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een volwassene in de bijstand die alleen basisonderwijs heeft gevolgd
  • een twintiger die zijn opleiding niet kon afmaken en onder zijn niveau werkt
  • een statushouder die nog moeite heeft met de Nederlandse taal

Hoe lang duurt praktijkleren?

Praktijkleren is een leerroute op maat. De student doorloopt een intensieve periode van werken en leren bij een erkend leerbedrijf. Omdat elke student andere voorkennis, ervaring en capaciteiten heeft, kent het opleidingstraject geen vaste duur. Gemiddeld zal praktijkleren 3 tot 6 maanden duren.

Studenten krijgen een praktijkverklaring

Bij een goed resultaat krijgt de student een mbo-praktijkverklaring. Deze praktijkverklaring toont aan dat de student bepaalde werkprocessen uit de mbo-kwalificatiestructuur op niveau 1 of 2 in de praktijk kan uitvoeren. Zo kan hij aan een toekomstige werkgever laten zien wat hij kan. En misschien vormt het zelfs een opstap om verder te studeren in het mbo.

Welke rol heeft Noorderpoort?

Bij praktijkleren volgen studenten een gedeelte van een mbo-opleiding van Noorderpoort. Zij voeren bij een erkend leerbedrijf onderdelen van de beroepspraktijkvorming (BPV) uit. Noorderpoort schrijft de student in de derde leerweg in, en stelt een Onderwijsovereenkomst (OWO) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. Gedurende het traject bewaakt Noorderpoort de voortgang van de student.

Iemand aanmelden voor praktijkleren

Alleen een trajectbegeleider kan iemand aanmelden voor praktijkleren. De trajectbegeleider is de spil tussen de student, het erkende leerbedrijf en Noorderpoort. Hij begeleidt de student tijdens zijn hele opleidingstraject.

De trajectbegeleider vult samen met de student het inschrijfformulier voor praktijkleren in. De uit te voeren werkprocessen zijn al vooraf vastgesteld in overleg met het erkende leerbedrijf waar de student gaat werken.

Wat gebeurt er na een aanmelding?

Wanneer de trajectbegeleider een student aanmeldt voor praktijkleren, dan stelt Noorderpoort een Praktijkovereenkomst (POK) op. De trajectbegeleider zorgt ervoor dat deze wordt ondertekend door het erkende leerbedrijf en de student.

De student voert de werkprocessen uit bij het erkende leerbedrijf. De trajectbegeleider zorgt voor de registratie in het Praktijkloket van SBB en legt de voortgang van de student daarin vast.

Heeft de student de werkprocessen succesvol afgerond? Dan ontvangt hij van de trajectbegeleider een ondertekende praktijkverklaring en van Noorderpoort een mbo-verklaring. Dit gebeurt tijdens een feestelijke uitreiking.

Meer weten over praktijkleren?

Bekijk onderstaande linkjes voor meer informatie over praktijkleren:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Bij praktijkleren ontdekt een student welke praktijkwerkzaamheden voor hem geschikt zijn om uit te voeren. Deze werkzaamheden voert hij onder begeleiding uit bij een erkend leerbedrijf.

Als de student de werkzaamheden met een goed resultaat heeft afgerond, dan krijgt hij een mbo-praktijkverklaring. Dit vergroot zijn kans op betaald werk.