Begeleider Maatschappelijke Zorg

ZorgThuis

De samenleving verandert en de zorg verandert mee. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en meer zelf de regie voeren over hun zorg. Het project ZorgThuis draagt bij aan het (leren) inzetten van technologie als middel voor zorginnovatie.

Programmalijnen

Het project werkt in 3 programmalijnen:

  • Voorlichting en instructie voor inwoners cliënten en mantelzorgers rond inzet van technologie thuis door studenten in het kader van praktijkopdrachten
  • Informeren en netwerkontwikkeling voor professionals zorg en welzijn, door leergangen, expertmeetings en masterclasses rond inzet van technologie.
  • Innovatief onderwijs waarin het practoraat ZorgThuis praktijkopdrachten, onderzoekend leren en interdisciplinair samenwerken tussen opleidingen op gebied van zorg en welzijn en techniek en ICT ondersteunt. 

Partners
Samen met 40 partners werkt ZorgThuis aan het ontwikkelen van een duurzaam netwerk in de regio, om zorgtechnologie te stimuleren. Het project is doorlopend op zoek naar praktijkopdrachten en onderzoeksvragen die studenten uit kunnen voeren, onder begeleiding van docenten, werkveld en practoraat.

Fysieke ZorgThuis locaties
ZorgThuis initieert en participeert in fysieke ZorgThuis locaties o.a. in Groningen, Stadskanaal, Assen en Hoogezand. Hier ontwikkelen studenten voorlichtingsactiviteiten in ingerichte appartementen met zorgtechnologie.

Meer informatie
Onlangs verscheen de midterm review met de opbrengsten tot nu toe en een doorkijk naar de nabije toekomst.

Looptijd

Het project ZorgThuis heeft een looptijd van september 2017 tot en met september 2021. Het project wordt uitgevoerd in de hele provincie Groningen en in Assen, vanuit de locaties van Noorderpoort in Groningen, Appingedam, Winschoten, Stadskanaal en Assen.