< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Kunst en creatie Dansdansleider 25652
Danser Met Vignet Topopleiding 2020

Dans/Dansleider Niveau 4

In samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts verzorgt Noorderpoort de mbo-opleiding Dans/Dansleider. Ben jij een getalenteerde danser, heb je passie voor dit vak en heb je minimaal vmbo-tl of vmbo-k afgerond? Schrijf je dan in voor de audities.

 • Je bereidt je voor op dansproducties/-voorstellingen, repeteert en voert uit
 • Je zet jezelf in de markt als professioneel danser
 • Je verzorgt educatieve activiteiten

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan én bij Noorderpoort (via de gele knop hieronder) én bij Lucia Marthas (via dit formulier).

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 65% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25652
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen en Amsterdam
Kirsten Sannes
kirsten@luciamarthas.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Voor dit vak heb je méér nodig dan alleen talent: je bent elke dag in beweging, traint hard en vraagt veel van je lichaam. Je moet lichamelijk topfit zijn. Nieuwe stijlen, bewegingen en routines kun jij je snel eigen maken. Je staat sterk in je schoenen en kunt goed feedback geven en ontvangen. Daarnaast ben je gedreven, creatief en een echte teamspeler.

Wat doet een Danser/dansleider?

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

Doorleren na je studie

HBO

 • Hbo-bacheloropleiding Dans of Docent Dans
 • Associate Degree Dans

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Binnen de mbo-opleidingen zijn 'keuzedelen' in het leven geroepen. Dit houdt in dat je als student kunt kiezen uit twee verschillende stromingen in de eerste twee opleidingsjaren en dat je ook in het laatste jaar kunt kiezen uit twee vervolg-keuzedelen. De keuzedelen zijn: Triptiek Performing Arts (mbo1,2), Triptiek Dance Trends (mbo1,2), Ondernemen EDAZ (Educatie, Dans, Acteren, Zang) (mbo3) en Doorstroom mbo naar hbo (mbo3)

Bij Triptiek Dance Trends wordt onder andere een Dance Crew samengesteld waarmee je optreedt en gezamenlijk iets moois neerzet. Bij Triptiek Performing Arts wordt er uiteraard meer ingegaan op de performing arts.

Binnen de keuzedelen krijg je dus vakken aangeboden die gerichter te maken hebben met het subonderwerp dat het beste bij je past. Bij Ondernemen zijn het lessen die te maken hebben met ondernemerschap. Denk aan Marketing/Communicatie: hoe zet ik mezelf goed in de markt, en lessen Financiën: hoe om te gaan met geld, leningen en verzekeringen. Bij Doorstroom hbo ligt de nadruk op de voorbereidingen voor het hbo.

Je hebt dus zelf de keuze om een bepaalde kant op te gaan. Vind je het ene net iets leuker dan het ander? Dat kan. Heb je eenmaal een keuze gemaakt, dan betekent het niet dat je er voor de rest van je carrière aan vast zit. Je kunt uiteraard altijd nog alle kanten op. Dus kies wat je het meeste ligt en leuk vindt om te doen.

Meer informatie vind je op de site van LMIPA

Beroepsgerichte vakken

 • Ballet
 • Jazz/Modern
 • Tap
 • Urban

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Als je stage loopt leer je niet alleen om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen, maar raak je ook vertrouwd met het werkveld. Bovendien kun je tijdens je stage waardevolle contacten leggen die in je latere carrière goed van pas kunnen komen.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Elk klas heeft een opleidingsbegeleider. Hij/zij begeleidt de leerling gedurende het jaar, plant gesprekken in, geeft advies en helpt daar waar nodig. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon speciaal voor het Mbo aangesteld zodat leerlingen bij haar terecht kunnen voor zaken die hij/zij niet direct met zijn/haar opleidingsbegeleider wil of kan bespreken.

Leslocatie(s)

Lucia Marthas 1.jpg (1)

Akkerstraat 99
9717 KZ Groningen

locatie lucia marthas website.jpg

Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 1.216,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 250,-
 • 2e jaar € 70,-
 • 3e jaar € 40,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

De opleiding tot danser is een creatieve opleiding. Om je creatieve en artistieke aanleg te kunnen zien, houden we auditierondes. Je leest hier meer over in de toelatingsprocedure.

Danser is een lichamelijk zwaar beroep. Om er zeker van te zijn dat jij dit beroep lichamelijk aankunt, word je medisch gekeurd. Deze keuring vindt plaats na de auditierondes. Pas als je ook medisch bent goedgekeurd, kun je op de opleiding geplaatst worden.

Leeftijd

Vanwege de fysieke belasting nemen wij bij voorkeur studenten tot 20 jaar aan.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2020-2021 konden we in totaal 55 studenten toelaten voor de opleidingen in Groningen en Amsterdam. Voor het studiejaar 2021-2022 is dit aantal nog niet bekend.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Auditie 1

Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleiding, moet je eerst auditie doen. De auditie bestaat uit twee rondes, waarbij je wordt getest op je dans- en zangkwaliteiten. Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je meedoen met de auditie, vul dan voor 1 april het auditie-aanmeldingsformulier in. 

In de eerste ronde volg je auditielessen in PopTheaterMusicalDans, Urban en Ballet. Deze stijlen worden ook binnen de opleiding gegeven. Daarnaast doe je een individuele zangauditie. De toelatingscommissie bepaalt of je doorgaat naar de tweede ronde. Daarover krijg je schriftelijk bericht.

2. Auditie 2 en gesprek

Ook de tweede auditieronde bestaat uit auditielessen in dans en zang (in dezelfde dansstijlen als in de eerste ronde). Daarnaast vindt er een motivatiegesprek plaats.

Bij de audities letten we onder meer op gevoel voor ruimte, danstechniek, creativiteit, algehele artisticiteit, persoonlijkheid en muzikaliteit. Hoe je correcties opneemt en verwerkt is daarbij ook van belang. Ben je positief beoordeeld, dan word je toegelaten tot de derde ronde.

3. Medische keuring en aanmelding

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat je fysieke problemen krijgt tijdens de opleiding, onderga je een medische keuring. Kom je daar ook doorheen dan word je toegelaten tot de opleiding. 

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je geselecteerd, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort. 

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan én bij Noorderpoort (via de gele knop hieronder) én bij Lucia Marthas (via dit formulier).

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Acteur Met Vignet Topopleiding 2020

Acteur Niveau 4

Groningen
BOL
Light & Visuals Technician

Light & visuals technician Niveau 4

Groningen
BOL
medwevenementenorg_niv4_1_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg

Medewerker evenementenorganisatie Niveau 4

Groningen
BOL
Muzikant Met Vignet Topopleiding 2020

Muzikant Niveau 4

Groningen
BOL
Sound Technician

Sound technician Niveau 4

Groningen
BOL
Terug naar boven