Danser

Danser

Zo werkt aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dit dan én bij Noorderpoort (via de gele aanmeldknop op de opleidingspagina) én bij Lucia Marthas (via dit formulier). 

Auditie 1

1

Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleiding, moet je eerst auditie doen. De auditie bestaat uit twee rondes, waarbij je wordt getest op je dans- en zangkwaliteiten. Voldoe je aan de toelatingseisen en wil je meedoen met de auditie, vul dan uiterlijk 10 maart* het auditie-aanmeldingsformulier in.  

In de eerste ronde volg je auditielessen in PopTheaterMusicalDans, Urban en Ballet. Deze stijlen worden ook binnen de opleiding gegeven. Daarnaast doe je een individuele zangauditie. De toelatingscommissie bepaalt of je doorgaat naar de tweede ronde. Daarover krijg je schriftelijk bericht. 

* De eerste auditieronde voor zowel Amsterdam als Groningen is op 13 maart 2022.

Auditie 2 en gesprek

2

Ook de tweede auditieronde bestaat uit auditielessen in dans en zang (in dezelfde dansstijlen als in de eerste ronde). Daarnaast vindt er een motivatiegesprek plaats. 

Bij de audities letten we onder meer op gevoel voor ruimte, danstechniek, creativiteit, algehele artisticiteit, persoonlijkheid en muzikaliteit. Hoe je correcties opneemt en verwerkt is daarbij ook van belang. Ben je positief beoordeeld, dan word je toegelaten tot de derde ronde. 

Medische keuring en aanmelding

3

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat je fysieke problemen krijgt tijdens de opleiding, onderga je een medische keuring. Kom je daar ook doorheen dan word je toegelaten tot de opleiding.  

Ondertekenen onderwijsovereenkomst

4

Ben je geselecteerd voor de opleiding, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst in je mail. Na het digitaal ondertekenen ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

Starten met de opleiding

5

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding. 

 

Vragen?

Hotspot - gebouw hete kolen Groningen