< Skip to ContentSkip to Navigation
Muzikant Met Vignet Topopleiding 2020
Muzikant_niv4_2_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg
KTM muziek.jpg

Muzikant Niveau 4

Wil jij van jouw muzikale talent je werk maken? Is het jouw droom om als muzikant, zanger, producer of singer/songwriter op de planken te staan? Schrijf je dan in voor de opleiding Muzikant en kom auditie doen. 

 • Je bereidt muziekproducties voor, je schrijft, repeteert en treedt op
 • Je zet jezelf in de markt als muzikant, zanger, producer of singer/songwriter
 • Je geeft muzieklessen, workshops of masterclasses

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 28 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 60% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25654
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Sjoerd Gietema
s.gietema@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Als muzikant, producer of singer/songwriter ben je ondernemend, flexibel en sta je graag op een podium. Je hebt uitstraling en weet hoe je jezelf moet presenteren. Je zorgt dat je in goede conditie bent, want het is een zwaar beroep. Je bent bereid hard te werken en je voor 100% in te zetten. Je werktijden zijn nooit van negen tot vijf, maar dat vind jij niet erg.

Wat doet een Muzikant?

Een muzikant, zanger, producer of singer/songwriter staat veel op het podium. Daarnaast kun je aan de slag bij evenementen of werk je in een studio. Je schrijft je eigen muziek of werkt in opdracht.

Als muzikant/producer bespeel je één of meerdere instrumenten of gebruik je een computer. Als zanger of als singer/songwriter gebruik je je zangstem. Je kunt jezelf dan begeleiden of je werkt samen met anderen.

Ook kun je aan de slag als workshopdocent in bijvoorbeeld club- en buurthuizen. Je leert jongeren meer over het vak of begeleidt en/of coacht andere muzikanten.

Om aan het werk te komen en te blijven, moet je relaties opbouwen en onderhouden. Jij weet waar je talent ligt en kunt jezelf goed verkopen.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Muzikant
 • Zanger
 • Singer/songwriter
 • Producer
 • Workshopdocent
 • Eigen lespraktijk starten

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

In deze opleiding staat het ontwikkelen van je muzikale persoonlijkheid centraal. Daarom krijgt iedere muzikant, zanger, producer of singer/songwriter gedurende de gehele opleiding een halfuur per week individueel les in zijn eigen hoofdvak.

Leerjaar 1 staat in het teken van het verbreden van je horizon. Daarnaast werk je aan je repertoire. Tijdens leerjaar 2 staat creativiteit centraal en werk je toe naar je stage in het derde jaar, waarin je jezelf als muzikant, zanger, producer, singer/songwriter profileert.

Een deel van de praktijklessen in leerjaar 1 en 2 vinden plaats in het Productiehuis. Hier werk je samen met studenten vanuit andere kunstdisciplines aan producten en presentaties, zowel binnen school als voor externe opdrachtgevers.

Tijdens leerjaar 3 loop je stage en studeer je af met je eigen podiumpresentatie.

Beroepsgerichte vakken

 • Individuele hoofdvaklessen (zang, instrument, songwriting of producing)
 • Bijvaklessen (piano of gitaar)
 • Productiehuis/projecten
 • Praktische muziekgeschiedenis (van Motown tot Drum 'n Bass)
 • Muziektheorie
 • Koor
 • Songwriting, compositie en studiotechniek
 • Ondernemerschap
 • Didactiek

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

In het eerste en tweede leerjaar loop je een aantal korte stages van in totaal 250 uur. In de eerste helft van het derde jaar loop je een lange stage.

Tijdens je opleiding loop je stage bij het Impresariaat. KTiMpress is het impresariaat van Noorderpoort Kunst & Multimedia, een erkend leerbedrijf binnen de school voor alle richtingen van de opleidingen Kunst, Theater, Media & Muziek en Gaming & Multimedia. Hier kun je aan de slag met je eigen project. Daarnaast verzorg je lessen of workshops bij een erkend leerbedrijf buiten Noorderpoort.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

KunstMultimedia-locatie-1.jpg

Verzetsstrijderslaan 2
9727 CE Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 1.216,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 240,-
 • 2e jaar € 0,-
 • 3e jaar € 0,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

De opleiding tot muzikant is een creatieve opleiding. Om je creatieve en artistieke aanleg te kunnen zien, houden we een groepsauditie en een individuele auditie. Je leest hier meer over in de toelatingsprocedure.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2020-2021 (september-instroom) konden we 28 studenten toelaten. Voor het studiejaar 2021-2022 is dit aantal nog niet bekend.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor de auditierondes.

2. Groepsauditie

Tijdens de groepsauditie ga je in groepen uiteen om onvoorbereid een nummer in te studeren of een track te produceren. We kijken dan hoofdzakelijk hoe je samenwerkt en wat je rol is in het groepsproces. Voor deze auditie hoef je thuis niets voor te bereiden. 

Ook doe je een solfègetest, daarmee kijken we hoe je scoort op muziektheorie. Je krijgt onder meer vragen over noten, intervallen, akkoorden en toonladders.

Tijdens de groepsauditie krijg je meer informatie over de individuele auditie. Iedereen die aan de groepsronde meedoet gaat door naar de volgende ronde. 

3. Individuele auditie

De volgende auditieronde, de individuele auditie, bestaat uit de auditie en een motivatiegesprek.

Voor de auditie bereid je drie stukken voor die je laat horen aan de toelatingscommissie. Zorg dat je drie stukken kiest waarmee jij een zo volledig mogelijk beeld laat zien van wat je kunt.

Voor het motivatiegesprek neem je je portfolio mee waarin je laat zien wat je al gedaan hebt in het muziekvak.

Op basis van de audities, het portfolio en het motivatiegesprek bepalen we of je voldoende talent en muzikale bagage in huis hebt om een professionele muzikant te worden.

4. Loten

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld
Als je uitgeloot bent, maak je nog kans op een opleidingsplaats wanneer een ingelote kandidaat zijn/haar plek niet benut.

5. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je ingeloot en geselecteerd, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

6. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

Acteur Met Vignet Topopleiding 2020

Acteur Niveau 4

Groningen
BOL
Danser Met Vignet Topopleiding 2020

Dans/Dansleider Niveau 4

Amsterdam, Groningen
BOL
Light & Visuals Technician

Light & visuals technician Niveau 4

Groningen
BOL
medwevenementenorg_niv4_1_KunstenMultimedia_KunstenCreatie.jpg

Medewerker evenementenorganisatie Niveau 4

Groningen
BOL
Sound Technician

Sound technician Niveau 4

Groningen
BOL
Terug naar boven