Muzikant

Muzikant

Zo werkt aanmelden

Aanmelden

1

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan uiterlijk 1 mei*. Bij het aanmelden heb je een DigiD nodig. Heb je nog geen DigiD? Vraag deze dan eerst aan. Als je jonger dan 18 jaar bent is het verplicht om de contactgegevens van je ouders/verzorgers in te vullen.

Nadat je je hebt aangemeld ontvang je van ons een uitnodiging voor de auditie. Afhankelijk van je moment van aanmelden mag je auditie doen in maart 2022 of in mei 2022.

* De aanmelddatum 1 april 2022 is vanwege corona verschoven naar 1 mei 2022.

Auditie

2

 

De auditie bestaat uit een twee rondes: 

1. Digitale auditie

De eerste auditieronde is digitaal. Je ontvangt na je aanmelding een instructie waarin staat hoe je dit precies moet doen. 

Voor de digitale auditieronde lever je drie onderdelen aan: je vult een intakeboekje in, je maakt een vlog waarin jij jezelf voorstelt, en in audio en/of videomateriaal laat je zien en horen wat je al kunt. Stuur voor dit laatste onderdeel drie verschillende video’s of audiobestanden op. Producers hoeven alleen audiobestanden op te sturen. Muzikanten, songwriters en zangers vragen we om een gefilmde auditie. 

Uit deze auditieronde gaat een selectie van de auditanten door naar de tweede ronde, de live-auditie. Je hoort een week na de deadline per mail of je door bent naar de live-auditie. De individuele live-audities vinden plaats in week 11 (14-18 maart 2022) of in week 21 (23-25 mei 2022). Afhankelijk van het moment van aanmelden. 

2. Live-auditie

Tijdens de live-auditie maken we kennis met elkaar. In de live-auditie kom je (als de situatie dat toelaat) langs op school. Je speelt en/of zingt dan voor, producers nemen een aantal producties mee en laten die horen. Je bereidt drie stukken voor waarmee jij een zo volledig mogelijk beeld van jouw kwaliteiten geeft. Songwriters krijgen bovendien een week van tevoren een opdracht voor het schrijven van een bepaalde song. 

In je live-auditie mag je dezelfde stukken laten horen als die je voor de video-auditie hebt ingestuurd. 

Ook houden we een motivatiegesprek op basis van het intakeboekje en je vlog. 

Op basis van de audities, de vlog en je motivatiegesprek bepalen we of je voldoende talent en muzikale bagage in huis hebt om deze opleiding te kunnen volgen. De uitslag ontvang je per mail, binnen 2 weken na de live-auditie. 

Loten

3

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je uiterlijk 1 mei hebt aangemeld. De loting vindt plaats op 10 mei.

Als je uitgeloot bent, maak je nog kans op een opleidingsplaats wanneer een ingelote kandidaat zijn/haar plek niet benut of in de selectie niet geschikt is bevonden op basis van de criteria. 

Ondertekenen onderwijsovereenkomst

4

Als je ben ingeloot en geselecteerd, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst in je mail. Na het digitaal ondertekenen ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.

Starten met de opleiding

5

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding. 

Vragen?

Studieadviseur kan ik je helpen