Taal op de werkvloer

Type
Cursus
Duur
In overleg
Kosten
Offerte aanvragen
Locatie
Meerdere locaties
Voor bedrijven
Maatwerk mogelijk
Autoschadehersteller Niv2 1 Voertuigentechniek Automotivelogistiek (1

Alles over deze training

Werknemersvaardigheid kent vele facetten. Het gaat niet alleen om communicatie met collega’s en leidinggevenden. Ook bijvoorbeeld het nakomen van afspraken is belangrijk, evenals kennis van de bedrijfscultuur met de daarbij horende omgangsvormen. Het doel van deze training is het verhogen van het taalniveau en uitbreiden van kennis en
vaardigheden op de werkvloer. Wanneer de deelnemers zich voldoende werknemersvaardigheden hebben eigen gemaakt, vergroten zij hun kansen op behoud van werk of doorstroom naar een nieuwe baan.

Over jou

  • Je bent statushouder en/of laaggeletterd
  • Je wilt jouw taalniveau verhogen
  • Je wilt jouw kennis en vaardigheden op de werkvloer verbreden

In de inleidende les wordt de gehele taakopdracht in beeld gebracht: omgangsvormen, functioneren, sociale en communicatieve vaardigheden en inzicht in diverse werksituaties. Vervolgens worden deze onderdelen apart belicht, zonder dat hun plaats in het geheel uit het oog wordt verloren. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Functioneren op de werkplek, zoals samenwerken en teamwerk
  • Omgangsvormen op de werkplek, verbaal en non-verbaal
  • Sociale vaardigheden op het werk, zoals omgang met collega’s

De duur van de training wordt in overleg bepaald. De training vindt plaats bij het bedrijf waar de cursist werkzaam is.

Aan het eind van de training ontvangt de cursist een bewijs van deelname.