Groep Studenten Boumaboulevard 400

Mbo-studentenfonds

De overheid en Noorderpoort willen graag dat elke student die studie kan doen die hij/zij graag wil. Het mag niet uitmaken hoe jouw (financiële) thuissituatie of je eigen situatie is. Gelijke studiekansen en mogelijkheden voor iedere student! Om dit mogelijk te maken kun je een beroep doen op het Mbo-studentenfonds.

Het Mbo-studentenfonds geeft financiële ondersteuning aan vier doelgroepen:

Weinig geld, toch studeren

Studenten (die op 1 augustus jonger dan 18 jaar zijn) van wie de ouders/verzorgers aantoonbaar onvoldoende financiƫle middelen hebben om de leermiddelen aan te schaffen die de student moet hebben.

Studievertraging door bijzondere omstandigheden

Studenten die door een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen.

Lid van studentenraad/studentenorganisatie

Alle studenten die lid zijn van een studentenraad, van een andere door Noorderpoort aangewezen medezeggenschapstructuur, of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid.

Bestuurlijk of maatschappelijk actief

Studenten die zich inzetten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied dat volgens Noorderpoort in het belang is van de instelling of van het onderwijs.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?