Groep Studenten Boumaboulevard 400

Lid van studentenraad/studentenorganisatie

Ben jij als student lid van een studentenraad, van een andere door Noorderpoort aangewezen medezeggenschapstructuur, of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid? Dan zou je financiële ondersteuning kunnen aanvragen bij het Mbo-studentenfonds.

Wanneer heb je recht op een vergoeding als lid studentenraad/studentenorganisatie?

Je bent lid van een studentenraad of van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid.

Verdere voorwaarden om in aanmerking te komen:

  • je volgt een BOL/BBL-opleiding (geen derde leerweg)
  • de activiteiten vinden plaats naast je opleiding

Het maakt niet uit hoe oud je bent en of je een basisbeurs en/of een studentenreisproduct hebt.

Welke bewijsstukken moet je aanleveren om in aanmerking te komen?

  • Bewijs van lidmaatschap
  • Motivatiebrief; zie onderstaande richtlijnen voor de motivatiebrief
  • Eventueel overige bewijsstukken.

Deze richtlijnen kun je gebruiken voor het schrijven van een motivatiebrief:

  • Waarom heb je volgens jou recht op een vergoeding uit het Mbo-studentenfonds?
  • Welke activiteiten doe je op bestuurlijk en/of maatschappelijk gebied?
  • Waarom zijn deze volgens jou (mede) in het belang van de instelling? Of voor het onderwijs dat jij volgt?
  • Wat is de omvang van je werkzaamheden? Hoeveel uur besteed je hieraan per week/maand?
  • Heb je recht op een vrijwilligersvergoeding? Zo ja, op welk bedrag per maand/jaar?

Hoe kun je deze vergoeding aanvragen als lid studentenraad/studentenorganisatie?

Leden van de Centrale Studentenraad (CSR) krijgen een vergoeding voor elke vergadering die ze bijwonen, en voor activiteiten waaraan zij deelnemen en/of waarbij ze een vertegenwoordigende rol hebben. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld in overleg tussen de CSR en het College van Bestuur.

Voor de studentenraad van Noorderpoort hoef je geen extra aanvraag te doen. Dit wordt geregeld door de secretaris van de studentenraad.

Als je lid van een studentenorganisatie bent dan kun je een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de toetsingscommissie. Je ontvangt binnen tien werkdagen een reactie.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?