Groep Studenten Boumaboulevard 400

Weinig geld, toch studeren

Ouders/verzorgers die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben om de leermiddelen aan te schaffen voor hun studerende kind (die op 1 augustus jonger dan 18 jaar is), zouden financiële ondersteuning kunnen aanvragen bij het Mbo-studentenfonds.

De informatie hieronder is voor ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

Een financiële tegemoetkoming in leermiddelen vanuit het Mbo-studentenfonds is er voor u als alle drie onderstaande punten op u en uw kind van toepassing zijn:

 1. Uw kind is of wordt bij Noorderpoort ingeschreven bij een BOL-opleiding*
 2. Uw kind is minderjarig en op 1 augustus nog geen 18 jaar
 3. Uw financiële situatie laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. Doe de inkomenscheck bij Stichting Leergeld om te zien of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming

* Bijzondere situatie bij BBL
Is uw kind bij Noorderpoort ingeschreven bij een BBL-opleiding, dan ontvangt uw kind salaris vanuit het bedrijf waar het werkt. U komt dan niet in aanmerking voor het Mbo-studentenfonds.
Ontvangt uw kind om één of andere reden geen of heel weinig salaris, dan kunt u als nog wel in aanmerking komen voor het fonds. Als deze situatie van toepassing is, dan kunt u een inkomensverklaring van Stichting Leergeld voor uzelf én een motivatie waaruit blijkt dat uw zoon/dochter weinig of geen inkomen heeft, mailen naar mbostudentenfonds@noorderpoort.nl. Samen met u kijken we dan wat de mogelijkheden zijn.

Welke studiekosten worden vergoed en welke niet?

Het Mbo-studentenfonds geldt voor de aanschafkosten van alle verplichte leermiddelen:

 • boeken
 • licenties
 • laptop
 • vakspecifieke kleding

De regeling geldt ook voor de schoolkostennota van Noorderpoort als er op die nota verplichte leermiddelen staan. Wanneer u een aanvraag voor de vergoeding doet, zal Noorderpoort de verplichte leermiddelen niet in rekening brengen.

Laptop
Het bestellen van een laptop gaat via MBOwebshop. U ontvangt een voucher waarmee u de laptop zelf kunt bestellen bij campusshop.nl.

Als u zelf de laptop wil aanschaffen, dan kunt u op deze lijst zien wat de maximale bedragen zijn die vergoed worden.

Wat wordt niet vergoed

 • Vrijwillige schoolkosten. De regeling geldt niet voor de vrijwillige schoolkosten (voor bijvoorbeeld een excursie). Voor deze niet-verplichte schoolkosten heeft de Stichting Leergeld van uw eigen gemeente vaak een budget beschikbaar. Een andere mogelijkheid is het studiefonds van de provincie Groningen te benaderen.
 • Reiskosten. Moet uw kind reizen voor de studie, dan kan het gebruikmaken van een studentenreisproduct van DUO. Meer daarover leest u op de site van DUO.

Vakspecifiek gereedschap
Vakspecifieke gereedschappen (gereedschapskist, koksmessen, kappersscharen, enzovoort) worden door school beschikbaar gesteld. Deze materialen hoeft u niet zelf aan te schaffen. Het gereedschap blijft wel eigendom van de school. 

Vraag een inkomensverklaring aan bij Stichting Leergeld

Voordat u bij Noorderpoort een aanvraag kunt doen voor het Mbo-studentenfonds, moet u een inkomensverklaring hebben. Die verklaring vraagt u aan bij Stichting Leergeld.

Er wordt dan gekeken of uw besteedbaar inkomen niet boven een bepaalde grens komt. Bij de berekening daarvan is Noorderpoort niet betrokken.

Wij verzoeken u om eerst de inkomensverklaring bij Stichting Leergeld aan te vragen. Zodra Stichting Leergeld een inkomensverklaring heeft gegeven (u krijgt een document) kunt u de aanvraag voor het Mbo-studentenfonds doen bij Noorderpoort.

Heeft u een verklaring van Stichting Leergeld ontvangen? Vraag nu bij Noorderpoort een vergoeding aan

De vergoeding voor leermiddelen kunnen we op twee manieren voor u verzorgen.
(Wij willen u hierbij graag ontzorgen en alle verplichte onderwijsleermiddelen voor u regelen. Wij adviseren u dan ook te kiezen voor optie 1.)

1. Noorderpoort zet het bestellen van de leermiddelen voor u in gang en betaalt de rekeningen voor u. U krijgt in dit geval nergens een rekening van.

Voor studenten in het eerste, tweede of derde leerjaar van hun opleiding kunnen de onderwijsleermiddelen vanaf 1 augustus besteld worden.

Voor studenten die in februari starten met hun opleiding kunnen de onderwijsleermiddelen vanaf 1 januari besteld worden.

2. U schaft zelf de benodigde leermiddelen aan en declareert de kosten achteraf bij Noorderpoort. Daarvoor dient u de nota's en het bewijs dat de nota's betaald zijn (bijvoorbeeld een pinbon of bankafschrift) in bij Noorderpoort. Op de nota/rekening moet de naam van uw kind staan.

Uw kind krijgt de leermiddelen in bruikleen, hier leest u de voorwaarden

Lenen
In beide gevallen krijg je de verplichte onderwijsleermiddelen in bruikleen van Noorderpoort. Wat je leent en onder welke voorwaarden lees je in de bruikleenovereenkomst. Door de aanvraag in te dienen bent u akkoord gegaan met de voorwaarden van de bruikleenovereenkomst.

De bruikleenvoorwaarden in het kort:

 • De bruikleenovereenkomst geldt voor de duur van één leerjaar. Daarna wordt de bruikleen omgezet in een gift.
 • Als jij als student stopt met de opleiding tijdens het desbetreffende leerjaar ontvangt jouw studieloopbaanbeleider een mail vanwege switchen/stoppen. De studieloopbaanbegeleider maakt met jou een afspraak over het inleveren/overnemen van de onderwijsleermiddelen.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?