Istock 506181336

Weinig geld, toch studeren

Ouders/verzorgers die aantoonbaar onvoldoende financiële middelen hebben om de leermiddelen aan te schaffen voor hun studerend kind (die op 1 augustus jonger dan 18 jaar zijn), zouden financiële ondersteuning kunnen aanvragen bij het Mbo-studentenfonds.

De informatie hieronder is voor ouder(s)/verzorger(s).

Wanneer heeft u recht op een vergoeding?

Een financiële tegemoetkoming in leermiddelen vanuit het Mbo-studentenfonds is er voor u als alle drie onderstaande punten op u en uw kind van toepassing zijn:

 1. Uw kind is of wordt bij Noorderpoort ingeschreven bij een BOL-opleiding*
 2. Uw kind is minderjarig en op 1 augustus nog geen 18 jaar
 3. Uw financiële situatie laat het niet toe om de kosten voor verplichte leermiddelen te dragen. Doe de inkomenscheck bij Stichting Leergeld om te zien of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming

* Bijzondere situatie bij BBL
Is uw kind bij Noorderpoort ingeschreven bij een BBL-opleiding, dan ontvangt uw kind salaris vanuit het bedrijf waar het werkt. U komt dan niet in aanmerking voor het Mbo-studentenfonds.
Ontvangt uw kind om één of andere reden geen of heel weinig salaris, dan kunt u als nog wel in aanmerking komen voor het fonds. Als deze situatie van toepassing is, dan kunt u een inkomensverklaring van Stichting Leergeld voor uzelf én een motivatie waaruit blijkt dat uw zoon/dochter weinig of geen inkomen heeft, mailen naar mbostudentenfonds@noorderpoort.nl. Samen met u kijken we dan wat de mogelijkheden zijn.

Welke studiekosten worden vergoed en welke niet?

Het Mbo-studentenfonds geldt voor de aanschafkosten van alle verplichte leermiddelen:

 • boeken
 • licenties
 • laptop
 • vakspecifieke kleding

De regeling geldt ook voor de schoolkostennota van Noorderpoort als er op die nota verplichte leermiddelen staan. Wanneer u een aanvraag voor de vergoeding doet, zal Noorderpoort de verplichte leermiddelen niet in rekening brengen.

Laptop
Het bestellen van een laptop gaat via MBOwebshop. U ontvangt een voucher waarmee u de laptop zelf kunt bestellen bij campusshop.nl.

Als u zelf de laptop wil aanschaffen, dan kunt u op deze lijst zien wat de maximale bedragen zijn die vergoed worden.

Wat wordt niet vergoed

 • Vrijwillige schoolkosten. De regeling geldt niet voor de vrijwillige schoolkosten (voor bijvoorbeeld een excursie). Voor deze niet-verplichte schoolkosten heeft de Stichting Leergeld van uw eigen gemeente vaak een budget beschikbaar. Een andere mogelijkheid is het studiefonds van de provincie Groningen te benaderen.
 • Reiskosten. Moet uw kind reizen voor de studie, dan kan het gebruik maken van een studentenreisproduct van DUO. Meer daarover leest u op de site van DUO.

Vakspecifiek gereedschap
Vakspecifieke gereedschappen (gereedschapskist, koksmessen, kappersscharen, enzovoort) worden door school beschikbaar gesteld. Deze materialen hoeft u niet zelf aan te schaffen. Het gereedschap blijft wel eigendom van de school. 

Vraag een inkomensverklaring aan bij Stichting Leergeld

Voordat u bij Noorderpoort een aanvraag kunt doen voor het Mbo-studentenfonds, moet u een inkomensverklaring hebben. Die verklaring vraagt u aan bij Stichting Leergeld.

Er wordt dan gekeken of uw besteedbaar inkomen niet boven een bepaalde grens komt. Bij de berekening daarvan is Noorderpoort niet betrokken.

Pas als Stichting Leergeld een inkomensverklaring heeft gegeven (u krijgt een document), kunt u een aanvraag voor het Mbo-studentenfonds doen bij Noorderpoort.

Heeft u een verklaring van Stichting Leergeld ontvangen? Vraag nu bij Noorderpoort een vergoeding aan

De vergoeding voor leermiddelen kunnen we op twee manieren voor u verzorgen:

1. Noorderpoort zet het bestellen van de leermiddelen voor u in gang en betaalt de rekeningen voor u. U krijgt in dit geval nergens een rekening van.
De boeken, werkkleding en een laptop krijgt uw kind in bruikleen van Noorderpoort. 

Omdat de onderwijsleermiddelen voor nieuwe studenten pas vanaf 1 juli beschikbaar zijn bij de MBOwebshop, kunt u vanaf die datum de onderwijsleermiddelen bestellen. U als aanvrager ontvangt hierover bericht met een instructie.

Voor studenten in het tweede of derde leerjaar van hun opleiding, kunnen de onderwijsleermiddelen vanaf 1 augustus besteld worden.

Voor studenten die in februari starten met hun opleiding kunnen de onderwijsleermiddelen vanaf 1 januari besteld worden.

2. U schaft zelf de benodigde leermiddelen aan en declareert de kosten bij Noorderpoort. Daarvoor dient u de nota's en het bewijs dat de nota's betaald zijn (bijvoorbeeld een pinbon of bankafschrift) in bij Noorderpoort. Op de nota/rekening moet de naam van uw kind staan.
De boeken, werkkleding en een laptop krijgt uw kind in bruikleen van Noorderpoort. 

In beide gevallen kunt u een aanvraag indienen via mbostudentenfonds@noorderpoort.nl. Stuur de volgende gegevens mee:

 • verklaring van Stichting leergeld
 • uw naam, adres en contactgegevens
 • studiejaar (bv. 2021-2022)
 • naam van de student en studentnummer
 • e-mailadres van de student
 • geboortedatum van de student

Let op: uitzondering
Volgt uw kind een opleiding bij Gezondheidszorg & Welzijn (Groningen of Assen) dan vraagt u de tegemoetkoming niet via bovenstaand formulier aan, maar via de Noorderportal. Hoe u dit kunt doen, leest u in deze instructie

Uw kind krijgt de leermiddelen in bruikleen, hier leest u de voorwaarden

Lenen
Wanneer u gebruikmaakt van het Mbo-studentenfonds, krijgt uw kind de leermiddelen in bruikleen. Wat u leent en onder welke voorwaarden vindt u in de bruikleenovereenkomst.
Bij de aanvraag van de tegemoetkoming gaat u akkoord met de voorwaarden door de akkoordverklaring aan te vinken. 

De bruikleenvoorwaarden in het kort:

 • De bruikleenovereenkomst geldt voor het eerste schooljaar. Daarna wordt de bruikleen omgezet in een gift.
 • Stopt de student tijdens het eerste schooljaar met zijn/haar studie, dan levert hij/zij de geleende leermiddelen weer in bij Noorderpoort.
  Uitzondering: als de student tijdens het eerste schooljaar met zijn/haar studie maar daarna een andere studie gaat doen bij Noorderpoort of een collega-instelling, dan mag hij/zij de laptop meenemen naar de volgende studie en levert hij/zij alleen de overige leermiddelen in.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?

Stuur een e-mail naar:


mbostudentenfonds@noorderpoort.nl