Groep Studenten Boumaboulevard 400

Bestuurlijk of maatschappelijk actief

Zet jij je als student in op bestuurlijk of maatschappelijk gebied dat volgens Noorderpoort in het belang is van de instelling of van het onderwijs? Dan zou je financiële ondersteuning kunnen aanvragen bij het Mbo-studentenfonds.

Wanneer heb je recht op een vergoeding als je bestuurlijk of maatschappelijk actief bent?

Studenten die zich inzetten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied dat volgens Noorderpoort in het belang is van de instelling of van het onderwijs.

Andere voorwaarden om deze vergoeding te krijgen:

  • je volgt een BOL/BBL-opleiding (geen derde leerweg)
  • de activiteiten vinden plaats naast je opleiding

Het maakt niet uit hoe oud je bent en of je een basisbeurs en/of een studentenreisproduct hebt.

Welke bewijsstukken moet je aanleveren om in aanmerking te komen?

  • Bewijs van lidmaatschap
  • Motivatiebrief; zie onderstaande richtlijnen voor de motivatiebrief
  • Eventueel overige bewijsstukken.

Deze richtlijnen kun je gebruiken voor het schrijven van een motivatiebrief:

  • Waarom heb je volgens jou recht op een vergoeding uit het Mbo-studentenfonds?
  • Welke activiteiten doe je op bestuurlijk en/of maatschappelijk gebied?
  • Waarom zijn deze volgens jou (mede) in het belang van de instelling? Of voor het onderwijs dat jij volgt?
  • Wat is de omvang van je werkzaamheden? Hoeveel uur besteed je hieraan per week/maand?
  • Heb je recht op een vrijwilligersvergoeding? Zo ja, op welk bedrag per maand/jaar?

Hoe kun je deze vergoeding aanvragen als je bestuurlijk of maatschappelijk actief bent?

Je kunt een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de toetsingscommissie. Je ontvangt binnen tien werkdagen een reactie.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?