Groep Studenten Boumaboulevard 400

Studievertraging door bijzondere omstandigheden

Heb jij als student studievertraging opgelopen door een bijzondere omstandigheid? Dan zou je financiële ondersteuning kunnen aanvragen bij het Mbo-studentenfonds.

Wanneer heb je recht op een vergoeding als je studievertraging oploopt?

Studenten die door een bijzondere omstandigheid studievertraging hebben opgelopen. Hierbij met je kunnen aantonen dat er een verband is tussen de studievertraging en de bijzondere omstandigheid.

Bijzondere omstandigheden zijn:

 • ziekte
 • zwangerschap en bevalling
 • handicap of chronische ziekte
 • bijzondere familieomstandigheden
 • een onvoldoende studeerbare opleiding
 • andere door Noorderpoort vastgestelde bijzondere omstandigheden

Andere voorwaarden om deze vergoeding te krijgen:

 • je volgt een BOL-opleiding
 • je hebt geen recht (meer) op een basisbeurs en/of studentenreisproduct
 • je krijgt van de overheid en particuliere instanties (zoals DUO) geen andere financiële vergoedingen

Het maakt niet uit hoe oud je bent, maar je moet wel als BOL-student ingeschreven staan bij Noorderpoort.

Welke bewijsstukken moet je aanleveren?

Ziekte

Zwangerschap en bevalling

Handicap of chronische ziekte

Bijzondere familieomstandigheden

Een onvoldoende studeerbare opleiding

 • Een onvoldoende studeerbare opleiding wordt vastgesteld in overleg met het College van Bestuur. Bewijsstukken worden vastgesteld in overleg met de toetsingscommissie.

Andere door Noorderpoort vastgestelde bijzondere omstandigheden

 • In geval dat eerder genoemde omstandigheden niet van toepassing zijn en er toch sprake is van een bijzondere omstandigheid dan wordt deze vastgesteld in overleg met het College van Bestuur.
 • De student toont aan dat hij geen gebruikmaakt van andere financiële mogelijkheden, zoals de DUO-regelingen  Studievertraging: Verlenging van de prestatiebeurs, Studievertraging: Nieuwe aanspraak op studiefinanciering of Studievertraging: Verlenging van de diplomatermijn. 
 • De student toont aan in motivatiebrief dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid.

  Deze richtlijnen kun je gebruiken voor het schrijven van een motivatiebrief:

  • Waarom heb je volgens jou recht op een vergoeding uit het Mbo-studentenfonds?
  • Welke activiteiten doe je op bestuurlijk en/of maatschappelijk gebied?
  • Waarom zijn deze volgens jou (mede) in het belang van de instelling? Of voor het onderwijs dat jij volgt?
  • Wat is de omvang van je werkzaamheden? Hoeveel uur besteed je hieraan per week/maand?
  • Heb je recht op een vrijwilligersvergoeding? Zo ja, op welk bedrag per maand/jaar?

Hoe kun je deze vergoeding aanvragen als je studievertraging oploopt?

Bij twijfel adviseren we je om eerst in gesprek te gaan met je studieloopbaanbegeleider of de 'schools als wijk'-medewerker die verbonden is aan je locatie.

Je kunt een aanvraag doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Je aanvraag wordt in behandeling genomen door de toetsingscommissie. Je ontvangt binnen tien werkdagen een reactie.

Heb je vragen over het Mbo-studentenfonds?