Afbeelding Header

Nieuwbouw Verzetsstrijderslaan

We verkennen bij Noorderpoort de mogelijkheden om een nieuw onderwijsgebouw te laten bouwen aan de Verzetsstrijderslaan. De plek daarvoor is ons bestaande grasveld en de aangrenzende parkeerplaats naast het bestuursbureau aan de Verzetsstrijderslaan 4. 

Het gaat om een eigentijds en toekomstbestendig gebouw voor onze ‘creatieve beroepen’-opleidingen. Deze opleidingen zijn nu gevestigd in ons monumentale pand aan de Verzetsstrijderslaan 2. Een nieuw gebouw is nodig om beter aan te sluiten op de hedendaagse eisen die worden gesteld aan onderwijslocaties.  

Samen met de gemeente Groningen worden de mogelijkheden bekeken, waarbij we rekening houden met de nieuwe stadsparkvisie; meer groen voor de stad, extra ruimte voor onderwijs, en een betere verbinding tussen stad, onderwijs en het stads- en voorpark. In deze voorbereidingsfase worden met de gemeente Groningen de (ruimtelijke) eisen verkend voor dit nieuwe gebouw. De inzet daarbij is bijvoorbeeld om de functie van het multi-sportveld te behouden. 

We vinden het belangrijk om de omgeving te betrekken en mee te nemen in de planvorming. Zo is er naast een presentatie aan de Adviesgroep Stadspark, op 20 maart jl. een inloopavond voor de buurt geweest.  

De afbeeldingen die je hieronder ziet, zijn slechts verbeeldingen van de ruimtelijke kaders. Dat wil zeggen dat het nadrukkelijk gaat om concept afbeeldingen die passen bij de verkenningsfase.

Concept plattegrond

Plattegrond

Vlekkenplan

Vlekkenplan
Plattegrond Bovenaanzicht

Vogelvlucht (concept)

Afbeelding Header

Vogelvlucht (concept)

Plattegrond

Plattegrond (concept)

Vlekkenplan

Vlekkenplan

Planning En Proces