Bornholmstraat 31 - detail 01

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken van het gehele Noorderpoort.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • de heer Tjeerd Hobma
  • mevrouw Nina Huck
  • mevrouw Hennie Sanders (voorzitter)
  • de heer Harry Scholte
  • de heer Edmund Tenfelde

De Raad van Toezicht is te bereiken via:

Postbus 530
9700 AM Groningen

088 230 9999

Waar staan we voor als Noorderpoort

Wij zijn de plek waar je heen gaat, als je goed wil zijn in je vak. Voor een mbo-opleiding, een cursus of een training. Om je passie te volgen, kansen te pakken en bij de tijd te blijven. Een plek om je loopbaan te starten. Een plek om naar terug te komen. Want vakmensen leren. Altijd.

Lees meer over onze identiteit