< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Laboratorium en procestechniek Biologisch medisch analist 25045
BiomedischAnalist_niv4_1_laboratoriumtechniek_labproces.jpg
Analist_niv4_2_laboratoriumtechniek_labproces.jpg
Analist_niv4_3_laboratoriumtechniek_labproces.jpg

Biologisch-medisch analist Niveau 4

Als biologisch-medisch analist onderzoek je materiaal van mensen, dieren of planten. Je kijkt of er bacteriën, schimmels of virussen in zitten. Of je doet onderzoek naar chemische stoffen in organismen. Ook kun je DNA-analyses doen of meewerken aan het maken van nieuwe medicijnen.

 • Je bewerkt monsters voor
 • Je voert biologisch-medische analyses uit
 • Je rapporteert onderzoeksresultaten

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 26 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 25% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,6 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
4-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25045
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Roy de Vries
ra.devries@noorderpoort.nl

avatar

Groningen
Robert Tholen
rh.tholen@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Om als analist in een laboratorium te werken moet je onderzoekend, kritisch en nieuwsgierig zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je geordend, nauwkeurig en volgens procedures kunt werken. Kleine foutjes kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de meetresultaten. Als er zich problemen voordoen, dan neem jij initiatief om ze op te lossen. Ook ga je discreet om met gevoelige informatie. Je kunt zowel goed samenwerken als zelfstandig werken.

Wat doet een Biologisch-medisch analist?

Als biologisch-medisch analist kun je in veel verschillende laboratoria werken. Bijvoorbeeld in een medisch laboratorium dat met menselijk of dierlijk materiaal werkt, zoals bloed, DNA of weefsel. Maar ook in een biotechnologisch laboratorium dat een plantenras probeert te verbeteren. Of wat denk je van een microbiologisch laboratorium waar je monsters controleert op de aanwezigheid van micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en virussen. Maar misschien wil je wel meehelpen bij het maken van een nieuw geneesmiddel in een farmaceutisch laboratorium.

In al deze laboratoria voer je biologisch-medische analyses uit en beoordeel je de meetwaarden. De resultaten rapporteer je aan je leidinggevende.

Een biologisch analist werkt in onder andere een ziekenhuis, drinkwaterbedrijf, levensmiddelenfabrikant of farmaceutisch bedrijf. Maar je kunt ook in het onderwijs aan de slag als technisch onderwijsassistent. Een biologisch-medisch analist werkt zowel zelfstandig als in teamverband, maar je bent zelf verantwoordelijk voor je meetresultaten.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Analist klinische chemie
 • Analist pathologie
 • Biotechnologisch analist
 • Microbiologisch analist
 • Vertegenwoordiger in de laboratoriumbranche
 • Technisch onderwijsassistent

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

De opleiding start met een gemeenschappelijk jaar voor Allround laborant niveau 3, Chemisch-fysisch analist niveau 4 en Biologisch-medisch analist niveau 4. Op basis van je behaalde resultaten ga je na het eerste leerjaar verder met de niveau 3- of niveau 4-opleiding. Als je de niveau 4-opleiding gaat doen, dan kies je halverwege het tweede leerjaar de uitstroomrichting Biologisch-medisch analist. Hierin ga jij je specialiseren.

We besteden tijdens de opleiding veel aandacht aan exacte vakken, zoals scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde. De practicumlessen volg je in de moderne praktijkruimtes van de school. Hier oefen je de basistechnieken voor het doen van analyses, zoals oplossingen maken, pipetteren en voedingsbodems maken. Ook leer je glaswerk, laboratoriumapparatuur en microscopen te gebruiken en voer je analyses uit.

De praktijklessen doe je zelfstandig of in groepjes. De resultaten van analyses leg je vast in een verslag of logboek, en soms presenteer je ze voor de klas. Tijdens de hele opleiding besteden we veel aandacht aan veilig werken in een laboratorium.

Beroepsgerichte vakken

 • Scheikunde
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Wiskunde
 • Chemisch rekenen
 • Practicum Biologie
 • Practicum Scheikunde
 • Klinische chemie
 • Hematologie
 • Microbiologie
 • Immunologie
 • Biotechnologie

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

In het tweede leerjaar loop je tien weken stage om kennis te maken met de werkzaamheden in een laboratorium. Je leert je werkplek in het laboratorium in te richten en netjes te houden, en om eenvoudige analyses voor te bereiden en uit te voeren.

Je stage in het derde leerjaar duurt twintig weken. Je draait dan mee bij het voorbereiden en uitvoeren van routinebepalingen volgens standaardprocedures. Je loopt stage in een biologisch-medisch georiënteerd laboratorium.

In het vierde leerjaar loop je een eindstage van twintig weken in een gespecialiseerd laboratorium dat binnen jouw gekozen profiel past. Je voert daar ook een stage-opdracht uit.

Als je liever in het onderwijs wil werken, dan kun je ook stage lopen als technisch onderwijsassistent.

Je hoeft je stageplaatsen niet zelf te zoeken.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Duurzaamheid in het beroep D (niveau 4)
 • Engels B1/B2
 • Methode-ontwikkeling en validatie
 • Technisch Onderwijsassistent basis
 • Technische microbiologie
 • Verdieping klinische chemie
 • Voorbereiding HBO - Consortium
 • Voorbereiding HBO wiskunde v d tech. EsMei
 • Voorbereiding HBO Wiskunde v d techn. Vapro
 • Waterkwaliteit

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Extra begeleiding
Heb je een autisme spectrum stoornis en ben je van plan deze BOL-opleiding in Groningen-stad te volgen, dan is het mogelijk je studie te doen met extra begeleiding van KAIRO. 
Lees voor meer informatie de brochure van KAIRO.

Leslocatie(s)

2.2vanafbusbaan.jpg

Zernikeplein 11 Van Doorenveste
9747 AS Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 1.216,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 585,-
 • 2e jaar € 295,-
 • 3e jaar € 280,-
 • 4e jaar € 145,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding geldt als aanvullende eis dat je minimaal Wiskunde of Natuurkunde en Scheikunde I in je pakket moet hebben.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2020-2021 konden we in totaal 116 studenten toelaten voor de opleidingen Allround laborant, Biologisch-medisch analist en Chemisch-fysisch analist. Voor het studiejaar 2021-2022 is dit aantal nog niet bekend.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Loten

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld. De uitslag van de loting wordt binnen tien werkdagen na 1 april schriftelijk aan je bekendgemaakt.
Heb je je aangemeld na 1 april, dan maak je nog kans op een opleidingsplaats wanneer een ingelote kandidaat zijn/haar plek niet benut. De volgorde van aanmelding na 1 april bepaalt dan wie het eerste in aanmerking komt voor de opengevallen opleidingsplek. 

3. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

4. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

5. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

6. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
Biologisch-medisch analist
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,6
7,5

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
58%
68%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
66%
48%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Biologisch medisch analist
Chemisch-fysisch analist

-
87%

92%
90%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Biologisch medisch analist
Chemisch-fysisch analist


Kans op stage


Biologisch medisch analist
Chemisch-fysisch analist


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Biologisch medisch analist
Chemisch-fysisch analist

-
-

€ 12,63
€ 12,22
Studie in Cijfers
Biologisch-medisch analist
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,6
Landelijk gemiddelde 7,5
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 58%
Landelijk gemiddelde 68%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 66%
Landelijk gemiddelde 48%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Biologisch medisch analist
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 92%
Chemisch-fysisch analist
Deze opleiding 87%
Landelijk gemiddelde 90%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Biologisch medisch analist
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Chemisch-fysisch analist
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Biologisch medisch analist
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Chemisch-fysisch analist
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Biologisch medisch analist
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 12,63
Chemisch-fysisch analist
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 12,22

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

ChemischfysischAnalist_niv4_1_laboratoriumtechniek_labproces.jpg

Chemisch-fysisch analist Niveau 4

Groningen
BOL
Terug naar boven