Samenwerking met Bit Academy om toekomstige software developers voor te bereiden op arbeidsmarkt

Publicatie datum
Software Developer Bit Academy

Noorderpoort gaat samen met de Bit Academy in Groningen een opleiding aanbieden om toekomstige software developers voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Bit Academy is de vernieuwende peer-to-peer opleider voor ICT-onderwijs, opgezet in samenwerking tussen verschillende ROC’s en onderzoeksorganisatie Bit. Studenten hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun onderwijstraject eruit ziet en krijgen les van bekwame, hybride docenten en coaches uit het bedrijfsleven. Daarnaast krijgen de mbo-studenten de kans om zich op te trekken aan de studenten uit het hbo en wo van BIT, die werken aan innovatieve, betaalde projecten voor het bedrijfsleven. Met deze samenwerking krijgen studenten een nog betere aansluiting op de arbeidsmarkt en wordt een bijdrage geleverd aan het aanpakken van het tekort aan arbeidskrachten in dit vakgebied.

De opleiding zorgt ervoor dat studenten, die software developer willen worden, op een andere manier kennis opdoen. Op deze manier kunnen zij beter omgaan met de huidige snelle veranderingen in hun vakgebied. Dankzij de samenwerking kunnen studenten voortaan werken aan realistische opdrachten vanuit het bedrijfsleven en leren van seniors en coaches.

De opleiding Software Developer, waarbij jongeren worden opgeleid om software te ontwikkelen voor verschillende toepassingen zoals websites, games en mobiele apps, wordt gedeeltelijk aangeboden in de digitale werkplaats Kasteel.gro. Door de technologische revolutie van de afgelopen decennia is het vakgebied in korte tijd enorm snel gegroeid. De behoefte aan goed geschoold ICT-personeel is dan ook vele malen groter dan het aanbod. Daarnaast verschijnen er maandelijks nieuwe technieken en frameworks, wat betekent dat studenten moeten leren omgaan met snelle veranderingen. Dit vraagt om een andere vorm van onderwijs die draait om het leren leren en samenwerken.

In time learning
Binnen de opleiding ‘Software Developer’ kunnen studenten hun eigen richting kiezen en tempo bepalen. Het gros van de tijd is de student bezig met opdrachten uit het bedrijfsleven, zodat ze weten waarvoor ze het doen. Coaches uit het bedrijfsleven met up-to-date ervaring begeleiden de studenten en geven workshops over actuele ontwikkelingen. Ook ‘in time learning’ is geïntroduceerd: studenten moeten zelf onderzoeken door dingen uit te proberen. Hierbij lopen zij tegen problemen aan en staan meer open om stof over de benodigde werkwijze op te nemen. Een ander belangrijk principe is samenwerking: je leert gezamenlijk in plaats van individueel. Dit betekent niet alleen samen opdrachten maken maar omvat ook elkaar coachen, feedback geven en hulp vragen.

Bit Academy voor kwaliteit
Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, controleren verschillende ROC’s de Bit Academy voortdurend en kunnen studenten een officiële mbo opleiding op niveau 4 afronden. Aangezien het een regulier bekostigde opleiding is, betalen studenten evenveel studiegeld als voor een reguliere opleiding en hebben ze de voordelen van studiefinanciering en een ov-studentenkaart. Op deze manier zorgt de opleiding ervoor dat studenten gemakkelijker kunnen doorstromen naar het HBO en sneller kans hebben op een baan in het ICT werkveld. 

Software developer worden?

Bij ons kan het!

Software developer Bit Academy - BOL