Sfeer Euroborg 02

Niet wettelijk toelaatbaar

Wanneer je als nieuwe student wil starten met een opleiding, dan moet je volgens de wet een bepaalde vooropleiding hebben. Deze staat op de website bij elke opleiding vermeld. Heb je niet de juiste vooropleiding, dan kun je de mbo-opleiding niet volgen. Je bent dan zoals dat heet 'niet wettelijk toelaatbaar' tot de opleiding.

Je voldoet niet aan de wettelijke toelatingseisen. Wat nu?

Heb je niet de wettelijke vooropleiding om aan een mbo-opleiding te beginnen? Dan kunnen we kijken wat wél mogelijk is. Je kunt dan deelnemen aan de toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare studenten.

Nadat je je voor een mbo-opleiding hebt aangemeld, word je net als alle andere geïnteresseerde studenten uitgenodigd voor een welkomstactiviteit. Blijkt tijdens de welkomstactiviteit dat je niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen van de opleiding? Dan kun je deelnemen aan de toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare studenten. Vindt de school een toelatingsprocedure niet zinvol, dan gaan ze met je in gesprek voor andere mogelijkheden.

Wanneer kom je in aanmerking voor de toelatingsprocedure?

Je kunt een toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare studenten aanvragen als je:

  • geen diploma hebt behaald, of
  • geen diploma op het juiste niveau hebt, of
  • geen diploma kunt tonen

Daarnaast verwacht je zelf dat je een opleiding op niveau 2, 3 of 4 met succes kunt afronden.

Eerst je vmbo-diploma halen
Kom je rechtstreeks van het vmbo en heb je geen diploma behaald, dan verwijzen we je terug naar het vmbo. Het is namelijk beter om eerst je vmbo-diploma te behalen en daarna te starten op het mbo-niveau dat bij je diploma past. Ook als je jonger dan 18 jaar bent, verwijzen we je in eerste instantie terug naar het vmbo.

Hoe ziet de toelatingsprocedure eruit?

De toelatingsprocedure voor niet wettelijk toelaatbare studenten ziet er zo uit:

Stap 1
Je krijgt van ons een brief met de vraag om een portfolio samen te stellen. In het kort betekent dit:

  • Vul het motivatieformulier in.
  • Laat een aanbevelingsbrief invullen door je decaan, mentor of andere begeleider.
  • Maak een kopie van de uitslagen van een toets rekenen, Nederlands en Engels (Engels alleen bij een aanmelding voor niveau 4) of een recente cijferlijst (maximaal 2 jaar oud).

Bij de brief ontvang je een voorbeeld van een motivatieformulier en van een aanbevelingsbrief.

Stap 2
Stuur je portfolio binnen twee weken op. Als we binnen die tijd geen portfolio van je hebben ontvangen, gaan we ervan uit dat je afziet van de toelatingsprocedure en melden we je af voor de opleiding.

Stap 3
Op basis van je portfolio onderzoeken we of je toelaatbaar bent voor de opleiding. Ook kijken we of je de opleiding met succes zou kunnen afronden.

Misschien moet je ook nog een extra test doen, zoals:

  • Een toets maken voor Nederlands en/of rekenen
  • Een capaciteitentest maken

Stap 4
Als het onderzoek klaar is, besluit de school of je tot de opleiding toegelaten kunt worden of niet.

Je wordt toch niet toegelaten tot de opleiding. Wat nu?

Als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat je niet kan worden toegelaten tot de opleiding van jouw keuze, dan zoeken we samen met jou naar een andere mogelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld een vergelijkbare opleiding op een lager niveau zijn of een Entree-opleiding (niveau 1).

Ben je statushouder of leerling van een internationale schakelklas?

Ben je een statushouder (18 jaar en ouder) of een leerling van een internationale schakelklas (ISK)? Dan kun je niet zomaar een mbo-opleiding volgen. Eerst moet je een geldig verblijfsdocument hebben (of een aanvraag hebben lopen). Daarna kijken we of je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een staatsexamen hebt afgerond dat aansluit op het niveau van de opleiding die je wilt volgen.

Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan moet je je buitenlandse diploma’s laten waarderen. Op de website van het IDW lees je hier meer over.

Heb je een buitenlands diploma?

Om te weten wat je buitenlandse diploma waard is in het Nederlandse onderwijssysteem, kun je een diplomawaardering laten uitvoeren. Via de website van SBB kun je de diplomawaardering aanvragen.

Uiteindelijk bepaalt de toelatingscommissie of jouw vooropleiding voldoende is om te starten met jouw mbo-opleiding. Daarnaast beschik je over een geldig verblijfsdocument (of loopt er een aanvraag), en beheers je aantoonbaar de Nederlandse taal.

Als blijkt dat je toch niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan zoeken we samen met jou naar een opleiding die beter bij je past.