Groep Studenten Boumaboulevard 400

Stichting voor vluchteling-studenten

Als je geen recht hebt op bepaalde financiële ondersteuning omdat je een vluchteling of asielzoeker bent, kan de Stichting voor vluchteling-studenten (het UAF) financiële ondersteuning bieden. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om een tegemoetkoming in studiekosten, zoals college- en boekengeld, reiskosten, maar ook om voorbereidingskosten of het volgen van een schakeljaar.

Meer informatie over het UAF en de hulp die ze zou kunnen bieden, vind je op hun website.