Sneltestpilot RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort uitgebreid

Publicatie datum
Whatsapp Image 2021 03 18 At 162501

De pilot met corona-sneltesten voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs Groningen wordt uitgebreid. Er komen twee locaties bij: bij de Euroborg voor Noorderpoortstudenten en in het centrum bij het Wiebengagebouw voor Hanzehogeschool- en RUG-studenten. Om te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk is in coronatijd startten de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort op 18 januari al met een sneltestlocatie op de Zernike Campus.

Van één naar drie sneltestlocaties ten behoeve van onderwijs
Naast de sneltestlocatie op de Zernike Campus, komen er nog twee locaties bij: in het Wiebenga aan de Petrus Driessenstraat en de Hotspot bij de Euroborg. Met deze twee nieuwe locaties willen de instellingen onderzoeken hoe het praktijkonderwijs veilig verder opengesteld kan worden door het voor studenten zo laagdrempelig mogelijk te maken om zich te laten testen. Er is voor deze locaties gekozen vanwege de verbondenheid met het praktijkonderwijs en de centrale ligging dichtbij de binnenstad.

Noorderpoortstudenten van twee opleidingen
Studenten en docenten van de opleidingen (allround) schoonheidsspecialist en de Hotelschool aan de Euroborg kunnen zich vanaf woensdag 24 maart voorafgaand aan een praktijkles laten testen op corona. Bij de Hotspot is daarvoor een snelteststraat ingericht. Op locatie helpen Noorderpoortstudenten van onder andere de opleidingen Laboratoriumtechniek en Verpleegkunde mee om alles soepel te laten verlopen.

Sneltestlocatie in Stad
Op het Wiebenga start per 1 april een sneltestlocatie voor studenten en docenten van de Hanzehogeschool en de RUG die praktijkonderwijs in de binnenstad krijgen of geven. Ook studenten die een tentamen op locatie in de binnenstad hebben, kunnen zich laten testen, dit geldt ook voor de surveillanten van deze tentamens. RUG-studenten kunnen zich ook kunnen laten testen als zij een studieplek hebben gereserveerd. Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool werken mee op de Wiebenga sneltestlocatie.

Effect sneltestlocatie voor openen onderwijs
Ook op de sneltestlocaties Euroborg en Wiebenga wordt door Aletta Jacobs School of Public Health onderzoek gedaan naar de testbereidheid van studenten en medewerkers maar ook de technische, logistieke en juridische aspecten die bij sneltesten komen kijken.

Plan ministerie OCW
De sneltestlocaties Zernike Campus, Wiebenga en Euroborg vormen de pilot Groningen, deze valt binnen het plan van het Ministerie van OCW om stap voor stap te onderzoeken hoe op termijn meer fysiek onderwijs mogelijk kan worden gemaakt en wat daarbij de toegevoegde waarde kan zijn van sneltesten. De RUG, Hanzehogeschool en Noorderpoort zijn de eerste instellingen waar deze sneltestpilot startte. Waar eerst de nadruk lag op het testen voorafgaand aan fysieke tentamens, wordt de pilot uitgebreid met studenten en medewerkers die praktijkonderwijs volgen en geven en RUG-studenten die een studieplek hebben gereserveerd.