‘Gateway to Hospitality’ voor versneld herstel en impuls vrijetijdseconomie

Publicatie datum
Noorderpoort Euroborg

Aantrekkelijkere opleidingen voor toerisme en horeca, meer studenten die kiezen en behouden blijven voor de sector en structurele samenwerking, kennisontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Dat is in een notendop waar ‘Gateway to Hospitality’ over gaat. Met dit programma gaat Noorderpoort zich de komende jaren – samen met tientallen ondernemers en zes onderwijsinstellingen – hard maken voor een versneld herstel en impuls van de vrijetijdseconomie in stad en ommeland. De toekenning van de subsidie van ruim 1 miljoen van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) zet sinds vandaag het licht voor dit samenwerkingsinitiatief definitief op groen.

En dat is goed nieuws. Want de vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor de regionale economie, onder andere voor de werkgelegenheid. De afgelopen jaren is de vrijetijdseconomie in stad en ommeland flink gegroeid met de gezamenlijke ambitie om verder te groeien. Maar door de coronacrisis zal er 'tijdelijk' een forse dip zijn. Dat betekent dat de focus van ‘Gateway to Hospitality’ de komende periode ook gericht is op het herstel van omzet en vrijetijdseconomie. Daar hoort bij: start en doorstart van bedrijven in deze sector en het inspelen op nieuwe kansen om door innovatie en samenwerking sneller uit de crisis te komen. Eén ding is zeker: voor versneld herstel en extra impuls zijn genoeg goed opgeleide vakmensen nodig. Nu en in de toekomst.

Onderwijs en werkveld: elkaar meer versterken
“We moeten er dus samen voor zorgen dat we nog meer studenten enthousiast maken voor een opleiding en baan in de gastvrijheidssector. Want het vak is zo mooi”, licht directeur Noorderpoort Gastvrijheid & Toerisme Gerda Dekker toe. “Dat betekent ook dat we de aantrekkelijkheid van onze opleidingen verder zullen moeten vergroten. Naast het bieden van bijvoorbeeld doorlopende leerlijnen, is daarbij een betere aansluiting met het regionale bedrijfsleven van cruciaal belang. Zodat studenten nog meer in de praktijk kunnen leren en docenten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Maar ook zodat medewerkers uit de sector bij onderwijsinstellingen nieuwe vaardigheden kunnen opdoen in een steeds veranderende consumentenmarkt. Kortom, zodat we elkaars wereld kennen en elkaar vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie kunnen versterken. Precies hierover gaat ‘Gateway to Hospitality’. Geweldig dat we samen met al die ondernemers en collega-onderwijsinstellingen nu de handen ineen slaan. Juist nu.”

Drie programmalijnen met oog voor verschil en kracht stad en ommeland  
‘Gateway to Hospitality’ is een project waar ruim drie miljoen euro mee is gemoeid en zich primair richt op de provincie Groningen en op Noord-Drenthe. Daarbij zijn er duidelijke verschillen tussen stad en ommeland. Dit omdat Groningen-stad als internationale studentenstad veel voorzieningen kent en een groot cultureel aanbod heeft. Het ommeland wordt meer gekenmerkt door grote verscheidenheid aan rust, levendigheid, cultuur en natuur, waarbij kleinschaligheid en authenticiteit kernwaarden zijn. De uitdagingen in zowel stad als ommeland worden aangepakt langs drie programmalijnen: het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk (vakinhoudelijke verbetering door betere aansluiting en samenwerking), het kwantitatieve arbeidsmarktvraagstuk (talentwerving met o.a. aanspreken nieuwe doelgroepen) en innovatie (structurele kennisontwikkeling, onderwijsvernieuwing en kennisdeling in nauwe samenwerking met NHL Stenden Hogere Hotelschool Leeuwarden). Het programma beslaat de komende vier jaar, waarna sprake moet zijn van structurele inbedding.

Breed gedragen
‘Gateway to Hospitality’ kan alleen maar slagen door de samenwerking met bedrijven in de regio zoals Crazy Holding, De 4 elementen, Graanrepubliek, Groningen Airport Eelde (GAE), Best Western Hotel Groningen, Hotel Termunterzijl, Museumcafé Het Pomphuis/Bommenberend, SPOT Groningen, Stadscafé Pronk, The Market Hotel Groningen / Westcord, The Studenthotel, De Drie Gezusters, Flinders/Nederlandse Horeca Maatschappij, Groningen Toerisme Coöperatie (meer dan 175 aangesloten ondernemers en instellingen), t Feithhuis, Maripaangroep, Eemshotel, Graanfabriek, Grunopark, Landal Natuurdorp Suyderoogh, Siblu Camping, Lauwersoog/restaurant Booze Wijf, Stichting Landgoed DeCamping, Thermen Bad Nieuweschans (Quality Wellnessresorts) en Vakantiepark Landal Esonstad. Daarnaast zijn ook collega-onderwijsinstellingen Hanzehogeschool, NHL-Stenden, Alfa-college, ROC Menso Alting, Dollard College en Werkman College aangesloten. En nadat eerder de Provincie Groningen en de bedrijvenverenigingen in de stad (via Het Fonds) hun financiële en inhoudelijke steun gaven, kwam vandaag dus het verlossende woord van het Regionaal Investeringsfonds mbo. ‘Gateway to Hospitality’ wordt dus breed gedragen en gaat binnenkort officieel van start.

Onze horeca en toerisme opleidingen

Wil je er meer over weten?

Klik hier