Noorderpoort verkent mogelijkheden nieuwbouw aan Verzetsstrijderslaan

Publicatie datum
Groningen Verzetsstrijderslaan 2 02

Noorderpoort verkent de mogelijkheden om een nieuw onderwijsgebouw te laten bouwen aan de Verzetsstrijderslaan, op het bestaande grasveld en de naastliggende parkeerplaats. Het zou dan gaan om een eigentijds en toekomstbestendig gebouw voor de ‘creatieve beroepen’-opleidingen van Noorderpoort. Samen met de gemeente Groningen worden daarvoor de mogelijkheden bekeken, rekening houdend met de herijkte stadsparkvisie, met meer ruimte voor groen en meer verbinding tussen stad en Stadspark. De komende tijd gaat Noorderpoort in gesprek met de omgeving over deze verkenning.

Hedendaags onderwijs
Noorderpoort wil het onderwijs aan de Verzetsstrijderslaan beter laten aansluiten op de hedendaagse behoeften die worden gesteld aan een onderwijslocatie. In het huidige monumentale onderwijsgebouw aan de Verzetsstrijderslaan 2, zijn de opleidingen voor creatieve beroepen zoals fotograaf, acteur, AV-specialist en mediavormgever gehuisvest. Om studenten ook in de toekomst eigentijds onderwijs te kunnen blijven bieden, zijn o.a. moderne praktijkruimtes van wezenlijk belang. Daarom worden nu de mogelijkheden verkend voor nieuwbouw. Het huidige gebouw aan de Verzetsstrijderslaan 2 blijft wel behouden voor onderwijsdoeleinden en wordt daarom op termijn gerenoveerd en verduurzaamd.

Betere verbinding tussen stad, onderwijs en stadspark
Onderdeel van de eerste planvorming voor nieuwbouw is de aansluiting bij de herijkte stadsparkvisie. In samenspraak met de gemeente Groningen zou dan de openbare ruimte deels opnieuw worden ingericht, met als doel: meer groen voor de stad, extra ruimte voor onderwijs, en een betere verbinding tussen stad, onderwijs en het stads- en voorpark. In deze voorbereidingsfase worden met de gemeente Groningen de (ruimtelijke) kaders verkend waarbinnen dit te realiseren zou zijn. De inzet daarbij is om het multi-sportveld te behouden. In samenspraak met de omgeving wordt o.a. gekeken welke faciliteiten men graag terugziet.

Inloopbijeenkomst 20 maart
Op 20 maart organiseert Noorderpoort een inloopbijeenkomst om de verkenning en eerste planvorming te delen met omwonenden en andere betrokkenen. Binnenkort ontvangen de omwonenden een brief met daarin een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Uiteraard is er voor de bezoeker tijdens de bijeenkomst ruimte voor het delen van opmerkingen en ideeën.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op 20 maart tussen 17:00 en 19:30 uur op het bestuursgebouw van Noorderpoort aan de Verzetsstrijderslaan 4 in Groningen.