Mbo-onderwijs aanjager in internationaal project ‘Care about IT’

Publicatie datum
Zorginnovaties En Technologie

Zorg en IT in onderwijs en praktijk dichter bij elkaar brengen

Zorg en IT; twee sectoren die gevoelsmatig misschien ver uit elkaar liggen, maar in de praktijk elkaar juist sterker kunnen maken. Die verbinding versterken is precies waar het nieuwe internationale project ‘Care about IT’ zich op richt. Het project – waarvan Noorderpoort de projectleider is – is deze week officieel van start gegaan met als doel om in het onderwijs en in de praktijk beide sectoren dichter bij elkaar te brengen en om daarin met en van elkaar te leren. Onderwijsinstellingen, IT-bedrijven en zorginstellingen uit Nederland, Italië, Estland en Finland werken mee aan het EU-project.

Ontstaan ‘Care about IT’
Het fundament voor het internationale project ‘Care about IT’ is gelegd in regionale projecten als Werkplaats voor digitaal vakmanschap en de Technologie & Zorg Academies in Groningen en Drenthe. Deze projecten zijn erop gericht om de kwaliteit van zorg te verbeteren door de inzet van technologie.

Minke Kloppenburg, projectleider van ‘Care about IT’ namens Noorderpoort: “We blijven leren in en met de regio en we trekken het ook over de landsgrenzen heen. Zo is Finland bijvoorbeeld pedagogisch en didactisch zeer sterk onderlegd, Estland heeft al flinke stappen gemaakt als het gaat om digitalisering in de zorg, en Italië heeft sterke banden met werkgevers en werknemers en de arbeidsmarkt. Gedurende het project hopen we, door deze kwaliteiten bij elkaar te brengen, de kennis over en de toepassing van zorgtechnologie in het onderwijs en de praktijk een stap verder te brengen.”

De uitdagingen
“Dit klinkt natuurlijk allemaal heel mooi”, vervolgt Minke Kloppenburg. “Maar er ligt ook een aantal grote uitdagingen aan ten grondslag. Iedereen kent de tekorten in de zorg. Daarnaast is er in de zorgsector soms nog weerstand tegen IT en digitalisering, omdat de menselijke kant van de zorg daarmee zou afnemen. We vinden het daarom belangrijk dat beide sectoren in dit project van elkaar leren. Dus dat de IT-sector ook ‘de menselijkheid’ van de zorg meeneemt in de ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie. Zo hopen we dat in de toekomst, door de juiste toepassing van zorgtechnologie, werken in de zorg als minder zwaar wordt ervaren en het daarmee júíst zorgt voor meer handen aan het bed.”

De plannen
Eind september vindt in Groningen de kick-off met de internationale partners plaats. Noorderpoort organiseert deze bijeenkomst in nauwe samenwerking met Drenthe College.

Tijdens de looptijd van het project worden in het onderwijs diverse hackathons georganiseerd. Zorgtechnologie vraagstukken vanuit de praktijk, bijvoorbeeld aangedragen door regionale partners als Netwerk ZON of de TZA's, staan centraal tijdens deze hackathons.

Daarnaast wordt er toegewerkt naar zogenoemde ‘microcredentials’ op het gebied van zorgtechnologie. Dit zijn korte onderwijsprogramma’s met een Europese erkenning die garant staan voor een bepaald kennis- en vaardighedenniveau die ook in om- en bijscholing kunnen worden gebruikt.

Het internationale project duurt vier jaar. We hebben dan een nog betere aansluitingen met de regio, met de arbeidsmarkt en met de netwerken in elk van de vier EU-regio's. Ook hebben we dan veel van elkaar geleerd dat we blijvend gebruiken in ons onderwijs.