Donar en Noorderpoort sluiten strategisch partnerschap

Publicatie datum
Basketbal Sport Envato

Donar en Noorderpoort hebben een convenant ondertekend voor een strategisch partnerschap. Beide partijen zien de meerwaarde van een intensieve samenwerking met elkaar.

Door elkaars ontwikkelpartner te zijn voor de langere termijn, kunnen duurzame verbindingen worden aangegaan met studenten, medewerkers en regionale bedrijven en organisaties. Met het dichter bij elkaar brengen van beroepsonderwijs en bedrijfsleven wordt het opleiden van innovatieve vakmensen (van alle leeftijden) bevorderd en daarmee stad en regio versterkt. Een gezamenlijke ambitie van Donar en Noorderpoort.

De samenwerking moet onder andere leiden tot meer stageplekken (en projecten) voor studenten bij Donar en haar bedrijvennetwerk. En door de inzet van studenten – en andere kennis en kunde – een verdere groei en professionalisering van de Donar-organisatie. Naast het gebruik maken van elkaars netwerk, zijn ook op het gebied van sport(onderwijs) en talentontwikkeling tal van mooie verbindingen te leggen. Met het strategisch partnerschap wordt aan de gezamenlijke ambitie invulling gegeven.

Richard Koopman – Directeur Noorderpoort Europapark: “We hebben als ROC veel te bieden door de enorme diversiteit aan opleidingen voor jong en oud(er), op verschillende plaatsen in de regio. Daarbij werken we het liefste samen met bedrijven, organisaties en andere instellingen aan banen in de regio op gebieden waar we als regio de sterkste kaarten voor hebben. Tevens bevordert dit sociale cohesie en de trots van stad en regio.”

Renate van der Zijl – bestuurslid Commercie Donar: “De maatschappelijke pagina uit ons merkmanifest sluit naadloos aan bij dit convenant, strategisch partnerschap, waarin onder andere geagendeerd is ‘het bieden van een plaats voor persoonlijke ontwikkeling’ Dit convenant is tot stand gekomen vanuit de stellige overtuiging dat een bundeling van krachten Noord-Nederland verder helpt in de ontwikkeling tot een sterke regio.”

Noorderpoort en Donar leggen hiermee een solide basis voor een kwalitatieve, duurzame samenwerking, een strategisch partnerschap!

Richard Koopman (Noorderpoort) en Renate van der Zijl (Donar)