Convenant met Ubbo Emmius en de GAP Academy

Publicatie datum
Npoo Beeldbank 1566

Noorderpoort, Ubbo Emmius scholengemeenschap en de GAP Academy gaan in de gemeente Stadskanaal en omgeving samenwerken aan alternatieve leerroutes. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het leren vanuit het onderwijsprogramma en het werken in de praktijk. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van een instructeur met als doel om schooluitval tegen te gaan. De GAP Academy is een erkend leerbedrijf en biedt praktijklessen en -ruimtes aan gericht op technische beroepen. Daarnaast is er een uitbreiding mogelijk naar de sector groen en facilitair. De GAP Academy beschikt over testen en een praktijkassessment voor het maken van een goede beroepskeuze.

Vanuit Ubbo Emmius is het dan mogelijk voor sommige leerlingen van het vmbo en pro (praktijkonderwijs) om via deze route door te stromen naar het beroepsonderwijs. Dit is een optimale route en een goede basis voor betaald werk. Noorderpoort, mbo-onderwijs, biedt middels dit convenant de mogelijkheid om deelnemers die in aanmerking komen voor Entree-onderwijs in de regio een onderwijstraject te bieden. Voor een brede doelgroep wordt het zo mogelijk om deel te nemen aan voorschakeltrajecten, alternatieve onderwijsroutes en het behalen van een mbo praktijkverklaring.

De ondertekening vindt plaats op Makeport Mercurius in Stadskanaal, de plek waar onderwijs en ondernemers door elkaar worden versterkt, waar nu de eerste activiteiten plaatsvinden.

De volgende resultaten zijn al behaald:
Vanuit Ubbo Emmius zijn er 4 kandidaten doorgestroomd naar het mbo, waarbij een deelneemster versneld is doorgestroomd naar niveau 3. Daarnaast hebben 14 jongeren kennisgemaakt met de praktijkroutes. Vanuit de zij-instroom hebben 17 kandidaten hun praktijkverklaring gehaald en 8 deelnemers hun niveau 1 diploma.

Convenant Met Ubbo Emmius En De GAP Academy