Belangrijke rol voor het mbo voor de toekomst van het Noorden

Publicatie datum
Ondertekening Iris Sijbom Fotografie

Mbo-instellingen en VNO-NCW MKB Noord sluiten partnerschap 

Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college hebben een gezamenlijke koers gepresenteerd onder de noemer DNA. VNO-NCW MKB Noord gaat zich inzetten om vanuit het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage te leveren om deze koers voor Noord-Nederland te realiseren. Daarvoor gaat DNA een strategisch partnerschap aan met de grootste ondernemers- en werkgeversvereniging van het Noorden. Dit partnerschap werd op 2 december ondertekend door de vier betrokken organisaties.

In het Noorden werken overheden, kennisinstellingen en het (georganiseerde) bedrijfsleven met elkaar samen aan maatschappelijke en economische vraagstukken van nu en de toekomst. Deze zijn uitdagend en complex en vragen om een logisch en onvermijdelijk effect; samenwerken! Nóg krachtiger dan voorheen. Daarom hebben Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college een gezamenlijke koers gepresenteerd onder de noemer DNA.

‘DNA is trots op onze regio en trekt in het belang daarvan gezamenlijk op,’ stelt Mare Riemersma-Diephuis (lid CvB Drenthe College) namens DNA. ‘Niet alleen om kwalitatief goed onderwijs in de regio te kunnen blijven bieden, maar juist ook om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale vraagstukken. Daarom wil DNA nog nadrukkelijker samenwerken met het bedrijfsleven.’

Belangrijke rol van het mbo
‘En dat is precies de reden waarom we dit partnerschap als VNO-NCW MKB Noord graag aangaan,’ legt directeur VNO-NCW MKB Noord Ton Schroor uit. ‘We gaan binnen dit partnerschap kijken welke rol het mbo kan spelen bij het invullen van de behoefte aan scholing van ondernemers en werknemers. We willen gezamenlijk scholingsprogramma’s aanbieden. Bovendien willen we nog meer verbindingen leggen tussen studenten, bedrijven en docenten om zo het ondernemerschapsonderwijs te versterken.‘

Ondertekening Iris Sijbom Fotografie

Foto: Iris Sijbom Fotografie