Alfa-college en Noorderpoort bundelen krachten

Publicatie datum
Euroborg Koksopleiding

Het Alfa-college is voornemens met ingang van 1 augustus 2020 de opleidingen Kok en Gastheer/Gastvrouw, die op de Kluiverboom worden aangeboden, over te dragen aan Noorderpoort Groningen. Reden voor de overdracht is het lage studentenaantal, waardoor de continuïteit van de opleidingen onder druk komt te staan. Daarom zijn de krachten gebundeld en is het voornemen de opleidingen aan Noorderpoort over te dragen.

Het voornemen om de opleiding over te dragen aan Noorderpoort is een logische keuze. Beide organisaties hebben regelmatig overleg over de doelmatigheid van mbo-opleidingen in de regio. Hierbij wordt gekeken naar de relevantie van opleidingen voor de regio, naar vraag en aanbod en naar de wijze waarop opleidingen het beste aangeboden kunnen worden.

Wim Moes, voorzitter College van Bestuur Alfa-college: “Het is in dit geval ons inziens de beste keuze om de krachten te bundelen. Noorderpoort biedt een prima alternatief voor onze studenten. De school heeft goede faciliteiten om de studenten van het Alfa-college en Noorderpoort samen het beste onderwijs te bieden.”

Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort: “Het is goed dat we vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hiermee een goede oplossing kunnen bieden. De studenten zijn van harte welkom op onze mooie locatie voor Gastvrijheid & Toerisme in Noorderpoort Euroborg. Uiteraard zetten we ons samen met het Alfa-college in voor een ‘warme overdracht’.”

De 39 studenten die het betreft worden vanzelfsprekend persoonlijk begeleid bij de overstap naar Noorderpoort. Hierover zijn goede afspraken gemaakt, waarbij zorgvuldigheid voorop staat. Deze week zijn het docentteam, studenten en ouders geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De medewerkers behouden hun dienstverband bij het Alfa-college. Het voorgenomen besluit is ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Studentenraad van het Alfa-college. Het definitieve besluit wordt genomen na de respectievelijke adviezen.

Ook passie voor horeca?

Bekijk onze opleidingen.

Klik hier