Groep Studenten Boumaboulevard 400

Bijzondere bijstand

De gemeente kan aan ouders een bijdrage verstrekken in de indirecte schoolkosten van kinderen. Denk hierbij aan een schoolkamp, schooltas, fiets of leermiddelen.

Vraag bij de gemeente waar je woont na of er een vergoedingsregeling of kortingsregeling is.

De gemeente kan je ook vertellen wat deze regeling precies inhoudt en hoe jij of je ouders deze kan aanvragen.