Feestelijke start van bouw Energiehub050

Publicatie datum
Bouwdoek Energiehub050

Op maandag 17 april werd in het Stadslab op het Suikerterrein in Groningen de feestelijke start van de bouw van Energiehub050 gehouden. Met deze start is een belangrijke stap gezet in de realisatie van Energiehub050: het state-of-the-art leer-, ontwikkel-, oefen- en inspiratiecentrum voor nieuwe en innovatieve toepassingen en technieken in de energietransitie. Beroepsonderwijs (mbo) en circa 50 partners uit het bedrijfsleven en de overheid bundelen de krachten in de ontwikkeling van Energiehub050 op het Suikerterrein in Groningen.

Zowel studenten, werkenden als werkzoekenden kunnen in de Energiehub050 terecht voor opleidingen, trainingen, her-, om- en bijscholingen, en kennisuitwisseling. Verder biedt de Energiehub050 experimenteerruimte voor ondernemers. Denk daarbij het vraagstuk van hoe we energie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving op gaan slaan als straks de salderingsregeling – die nu afgebouwd wordt – niet meer bestaat. Ook kunnen omwonenden of andere geïnteresseerden er terecht om met eigen ogen te zien en te ervaren welke actuele toepassingen beschikbaar zijn voor de verduurzaming van hun woning.

Doelstelling
Energiehub050 levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van Noord-Nederland om koploper te zijn in de energietransitie en om in 2035 volledig overgeschakeld te zijn op duurzame en CO2-neutrale toepassingen. Onder andere door talent in de regio klaar te stomen voor ‘leren’ en ‘werken’ in de energietransitie en om werkenden in de techniek bij te scholen op het gebied van de nieuwste technieken. Hierbij werken de mbo-instellingen Noorderpoort, Alfa-college en Terra intensief samen met de inmiddels aangesloten partners vanuit het bedrijfsleven en de overheid. De verwachting is dat Energiehub050 in het vierde kwartaal van 2023 in gebruik genomen wordt.

Bouwteam
Dit multidisciplinair team bestaat, naast de eerder genoemde mbo-instellingen, uit BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord, De Unie Architecten, Draaijer, SNN, W2N en Nijeboer-Haga. Samen vertalen deze organisaties de doelstellingen van Energiehub050 naar een state-of-the-art leer-, ontwikkel-, oefen- en inspiratiecentrum. Het gebouw is ontworpen door De Unie Architecten en wordt gebouwd door BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord.

Onthulling Bouwdoek Energiehub050

Onthulling bouwdoek Energiehub050

Lammert Postma, Programmadirecteur Energiehub050

Lammert Postma, programmadirecteur Energiehub050

Bouwdoek Energiehub050

Bouwdoek Energiehub050