Matthé ten Wolde & René Paas, Provincie Groningen

Artikel Jurylid Student van het Jaar
Matthé Ten Wolde

Matthé ten Wolde is bestuursadviseur en woordvoerder van René Paas. René Paas is Commissaris van de Koning voor de provincie Groningen.

Matthé ten Wolde zorgt ervoor dat de vergaderingen die René leidt goed worden voorbereid. Ook organiseert hij bezoeken van René in de provincie en is hij contactpersoon voor journalisten die de commissaris vragen willen stellen of hem willen uitnodigen voor een radio of tv-programma.

Matthé zal de pitches van de studenten beoordelen. “Gisteren hoorde ik het nog: iemand had het over hoger en lager opgeleiden. Dat kan dus eigenlijk niet meer. Noorderpoort-studenten die in de finale een beetje dat gevoel uitstralen en soms ook buiten de lijntjes kleuren, die hebben bij mij een streepje voor.”

Als commissaris van de Koning in Groningen zit René Paas de vergaderingen voor van Provinciale Staten, het parlement van de provincie. En is ook voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

René probeert met de Jongeren Adviesraad zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de zaken waar de provincie over gaat. De inrichting van het landelijk gebied (natuur, landbouw, water), maar ook de economie, de leefbaarheid of het openbaar vervoer – allemaal onderwerpen waar ook studenten, bewust of onbewust, te maken mee hebben.

René vindt het een eer om deze Jaarprijs uit te reiken. “Ik ben trots op het mbo en alle mbo-studenten in Groningen.”

Foto 2 René Paas (1)