Dirk Jan Hummel, TCNN

Artikel Jurylid Leerbedrijf van het Jaar
Dirk Jan Hummel

Dirk Jan Hummel werkt als project-directeur bij TCNN in Groningen.

“TCNN is actief betrokken bij het opzetten van innovatieve projecten in samenwerking met het MKB en kennisinstellingen zoals Noorderpoort. Voor het succesvol implementeren van innovaties binnen bedrijven is de inzet van jonge, slimme en ambitieuze studenten van cruciaal belang. Bedrijven die stages op een goede manier aanbieden, studenten begeleiden en nieuwe werknemers ondersteunen in hun loopbaan, blijken over het algemeen succesvoller dan bedrijven die hier minder aandacht aan besteden.

Ik heb met name te maken met studenten die een technische opleiding volgen. Binnen mijn werkzaamheden probeer ik de school en studenten te betrekken bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van windenergie op zee, robotisering, kunstmatige intelligentie, drone technologie en meer. Dit doen we om de keuzemogelijkheden voor toekomstige werkplekken nog verder te vergroten en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van morgen.

Bij het selecteren van het winnende leerbedrijf let ik vooral op de inzet van het bedrijf bij het begeleiden van de student, de ruimte die de student krijgt om zich te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen en de toekomstgerichte visie van het bedrijf op onderwijs en innovatie.”